Nieuws

Er is hoop: cleantech

Is er een wereld waarin groei wat anders betekent dan almaar meer producten? Volgens Nick Parker (cleantech.com) wel. Volgens hem is er een wereldwijde revolutie gaande. Parker is de vader van de term Cleantech: technologie die door duurzaamheid een betere verdeling van grondstoffen en voorzieningen op deze wereld beloofd. Vroeger vonden snelle vooruitgang en technologische ontwikkelingen altijd plaats in één hoek van de wereld, maar cleantech is een ontwikkeling, die gelijktijdig op vier hoeken van de wereld te vinden is. Als deze markt zich voortzet, zo zegt hij, heeft dat een culturele en maatschappelijke revolutie tot gevolg.

Lees verder

Werkbezoek IJmuider Reddingsbrigade

Zondag 22 april heeft de fractie van GroenLinks een werkbezoek aan de IJmuider Reddingsbrigade gebracht. Wij konden bij de overhandiging van de nieuwe reddingswagen in februari niet aanwezig zijn, maar wilden de toch eens kennismaken met het bestuur en een uitwisseling hebben over hun werkzaamheden en netwerken.

Lees verder

Intelligente Openbare verlichting

Binnen de gemeente Velsen laait de discussie over openbare straatverlichting op, met name betreffende de fietspaden bij de Heerenduinenweg, de wegen langs de duinrand van Driehuis tot Velserend en de Bergweg. Ook zijn hier vragen over gesteld aan het college. Wat de fractie opvalt is, dat de discussie zich beperkt tot het aan of uit doen van de betreffende openbare verlichting, waarbij de relatie met veiligheid en schijnveiligheid gelegd wordt.

Lees verder

1 Mei bijeenkomst: Thuiszorg in Velsen

U I T N O D I G I N G
In het kader van de 1-mei viering nodigen de afdelingsbesturen van Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP in Velsen u uit voor een openbare discussie-bijeenkomst over de toekomst van de thuiszorg in Velsen.

Lees verder

Raadsverslag

Dat er maandag 26 maart een debattraining voor raadsleden heeft plaats gevonden was tijdens de raadsvergadering van 29 maart duidelijk merkbaar. Zeker gaat hierbij een pluim naar de voorzitter, die de training zeer goed in praktijk bracht.

Lees verder

NL Doet

Vrijdag 16 maart deed de gemeente mee met de jaarlijkse vrijwilligersacties NL Doet. Dit keer een combinatie van ambtenaren, raad en college, in de Duinpan (onderdeel van Philadelphia).

Lees verder