Nieuws

Datum ALV bekend

Beste leden en supporters,

Vooraankondiging: zet alvast 28 november vanaf 19:30 uur gereserveerd
voor de komende ALV in uw kalender. Deze zal plaatsvinden in het Polderhuis in Velserbroek.

Tijdens de ALV zal de fractie spreken over de coalitievorming en de
plannen die er nu liggen.
Ook zal onze wethouder, Sebastian Dinjens, een verhandeling geven.

Lees verder

Politiek Café Schiphol

Is Schiphol een banenmotor en noodzakelijk voor onze economie, of moeten er vanwege geluidshinder en vervuiling grenzen aan de groei worden gesteld? Op maandagavond 17 september organiseert GroenLinks Velsen over dit onderwerp een Politiek Café in het Polderhuis in Velserbroek. Onder de gastsprekers is Tweede Kamerlid Suzanne Kröger. Toegang is gratis, evenals twee consumpties.

Lees verder

Motie GroenLinks biedt kansen voor een doorstart van Kunstencentrum Velsen

Afgelopen donderdag heeft de fractie van GroenLinks met pijn in het hart moeten instemmen met het collegevoorstel om geen extra geld beschikbaar te stellen voor het Kunstencentrum Velsen. Tegelijkertijd heeft GroenLinks een motie ingediend om de breedte, de kwaliteit en het netwerk van cultuureducatie te borgen. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Lees verder

Uitreiking groene lintje

Op zaterdag 9 juni worden -voor de elfde keer achtereen- Groene Lintjes
uitgereikt aan genomineerden binnen de regio IJmond.

Lees verder

Pagina's