Visie GroenLinks Brederoodseweg 41

In deze vlog, te zien via https://youtu.be/c5jom5_DI2U, licht raadslid MaartenJan Hoekstra de visie van GroenLinks op de ontwikkeling van Brederoodseweg 41 toe.

De tekst luidt:

"Hallo, ik ben MaartenJan Hoekstra, gemeenteraadslid voor GroenLinks in Velsen. Brederoodseweg 41.

Over dit perceel pal naast de Ruïne van Brederode dat u hier achter mij ziet is op dit moment veel te doen. Op dit moment is het agrarische grond en met enkele vervallen kassen en een kleine woning. Maar de grond is eigendom van projectontwikkelaar Wibaut en die wil er drie villa’s wil bouwen, van elk 350 vierkante meter inclusief bijgebouwen. En daarvoor moet de bestemming gewijzigd worden van 'agrarisch' naar 'wonen'.

Kan dat zomaar? Dat kan als voldaan wordt aan twee voorwaarden. Ten eerste wordt het maximale bouwoppervlak bepaald door de taxatiewaarde van de grond. Maar daarover twisten nou juist voor- en tegenstanders. Ten tweede mag de cultuurhistorische waarde van de Ruïne van Brederode niet worden aangetast door bouw van de drie villa's. Maar ook daarover zijn voor- en tegenstanders het niet eens. Daarom is er onafhankelijk onderzoek nodig, door de Nederlandse Vereniging Register Taxateurs en door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Dat klinkt allemaal erg ingewikkeld, en misschien is de eigenlijk wel simpeler. Namelijk: willen we op deze plek in de kwetsbare Binnenduinrand, zo pal naast dit bijzondere monument, woningbouw toestaan? GroenLinks vindt dat eigenlijk helemaal geen goed idee. De huidige vervallen toestand is sommige omwonenden een doorn in het oog en ook al gedijt de natuur daar prima bij - er lopen reeën en andere diersoorten tussen de kassen door - naar die klachten moet wel serieus gekeken worden. Maar de locatie grenst aan de historische voorzijde van de ruïne en aan natuurgebied. En in dat open landschap lijkt ons agrarisch gebruik beter te passen dan drie kolossale villa's.

Maar uiteraard zal GroenLinks de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek, dat inmiddels door de wethouder is toegezegd, afwachten, voordat we tot ons oordeel komen over deze bestemmingsplanwijziging. Het laatste woord over Brederoodseweg 41 is dus voorlopig nog niet gezegd."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons raadslid MaartenJan Hoekstra.