Voor duurzame zorg

Ons verkiezingsprogramma 2014-2018 heeft als titel: Voor Duurzame Zorg Hier staan alvast wat hoofdpunten uit ons programma.

 • Zorg menselijk houden
  De zorg baart GroenLinks zorgen. Steeds meer uitvoeringstaken komen bij de gemeente terecht, terwijl door het rijk op budget wordt bezuinigd. Velsen loopt voorop om hierin samen met andere IJmondgemeenten een weg te vinden. Het doel is de kwaliteit van zorg behouden. Beleid moet zorgvuldig worden uitgedacht en organisaties moeten optimaal samenwerken om zorg te garanderen voor iedereen die er recht op heeft. GroenLinks heeft verschillende wethouders met de portefeuille zorg in de regio, die zich beraden over de invoering van de WMO in 2014.

GroenLinks Velsen is dus voorbereid en vastbesloten de veranderingen in de zorg zo pijnloos mogelijk door te voeren.

 

 

 • Duurzaam Velsen
  Op naar een energieneutrale gemeente! Dat is de ambitie van GroenLinks. Door allerlei vormen van schone energie te stimuleren, zoals wind, zon en restwarmte.

In samenwerking met bedrijven wordt naar een balans gezocht die financieel rendabel is. Dit betekent een minimale investering van gemeentegeld. GroenLinks wil verder dat het voor duurzame bedrijven aantrekkelijk wordt om zich in Velsen te vestigen.

Ook moet duurzaam (ver)bouwen, voor burgers en bedrijven, door de gemeente worden gestimuleerd.

 

 

 • Economie lokaal stimuleren
  GroenLinks wil een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. Dit verbetert de economische positie van Velsen en zorgt voor meer banen. In Velsen blijven nog veel kansen voor het aantrekken van ‘groene’ ondernemers onbenut, bijvoorbeeld in de wind- en ontwikkelingsindustrie. GroenLinks wil hier meer op inzetten en tegelijkertijd bestaande bedrijven informeren over investeringsregelingen, die het voor hen financieel aantrekkelijk maakt te vergroenen. Door het koppelen van kennisinstituten aan bedrijven ontstaat een kennisindustrie die Velsen op de kaart zet.

 

 

 • Bereikbaarheid IJmond verbeteren
  Verbindingswegen over water en land zijn essentieel voor de economie en leefomgeving van Velsen. Doordat Velsen zich op een knooppunt van snelwegen bevindt is het belangrijk goede alternatieven te bieden voor de auto. Snel en praktisch openbaar vervoer vermindert files en verbetert de leefbaarheid. GroenLinks wil waterverbindingen behouden, busverbindingen verbeteren en een lightrailverbinding realiseren in samenwerking met de regio. Dit in het belang van bedrijven en burgers in Velsen. Hierbij let GroenLinks zowel op financiële, economische als milieuvoordelen.

 

 • Natuur & Dierenwelzijn
  Velsen is trots op haar kust-, duin- en bosgebieden. GroenLinks vindt dat er meer aandacht moet zijn voor het groen en dat iedereen van deze natuurgebieden moet kunnen (blijven) genieten. Educatie is hierbij van groot belang maar ook goede paden en onderhoud. De dieren in onze gemeente verdienen een waardig bestaan.

 

Dit betekent verzorging en handhaving, maar kan ook moeilijke keuzes meebrengen. Voor GroenLinks blijft een ecologisch evenwicht het uitgangspunt.

 

Ons volledig programma vind u in de pdf file of bij kopje standpunten