Velserend

In het kader van handhaving is de fractie van GroenLinks al meerdere keren in de weer geweest met het terrein van het oude buitenbad Velserend (tegenover de ruïne van Brederode). Aanvankelijk leek alles de goed kant op te gaan, tot begin mei.

Naar aanleiding van klachten van omwonenden werd waargenomen dat er wederom activiteiten op het terrein plaatsvonden. Dit terwijl er juist geen activiteiten verwacht, noch gewenst waren. De fractie heeft de ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden en al snel bleek er sprake te zijn van grondverzet. Ondermeer betrof het hier het aanbrengen van drie meter hoge aarden wallen en het dichtgooien van het oude buitenbad. 

In de beantwoording van onze laatste raadsvragen aan het college werd aangegeven, dat er geen plannen voor het terrein aanwezig waren en dat de eigenaar op de hoogte was gesteld inzake flora en fauna beheer. Wij kunnen niet anders dan vaststellen dat de huidige activiteiten illegaal zijn. Daarom heeft de fractie op 7 mei weer raadsvragen gesteld. Diezelfde middag verscheen er een collegebericht. In dit bericht is aangegeven dat vrijdag 3 mei al een dwangsom was opgelegd, van € 15.000,00. Deze dwangsom werd ter plekke genegeerd. Inmiddels werd de dwangsom verhoogd tot € 150.000,00. Ook dit heeft blijkbaar niet geholpen, want zaterdag 11 mei werd gesignaleerd, dat men met man en macht het terrein aan het bewerken was. Dit straalt grove minachting voor het gezag uit. Hierop heeft de fractie een dringend beroep tot onmiddellijke handhaving gedaan. Ook D66 Velsen deed dit later op de dag. Naar bekend is, is de politie in de loop van de dag ter plekke verschenen. 

Een belangrijke reden het grondverzet niet toe te staan is het flora en faunabeheer. In deze periode mogen dergelijke werkzaamheden niet plaatsvinden in verband met de paddentrek en de wijngaardslak. Daarnaast is het terrein een aardkundig monument. De eigenaar spreekt van het verfraaien van de “tuin” van de daar aanwezige sauna. Hier is echter sprake van meer dan dat. 

GroenLinks richt zich op de ontwikkelingen rond de ruïne en Velserend, omdat dit een mooi en bijzonder stukje van onze gemeente is, maar omdat het dermate aan de randen van de gemeente ligt lijkt het een enigszins vergeten locatie. Onze fractie wil juist de aandacht vestigen op dit bijzondere gebiedje, en dan blijkt dat hier van alles gebeurt. Veel van de zaken hebben tevens te maken met handhaving. Binnen Velsen zijn veel illegale activiteiten lange tijd gedoogd, en zelfs zo lang dat in veel gevallen legalisatie aan de orde is. GroenLinks vindt dit een verkeerde politiek en stelt mede daarom deze locatie als voorbeeld.

Los van het zwakke handhavingsbeleid blijkt nu ook de minachting voor het gezag hier een rol te spelen. De fractie zal zich in blijven zetten dit gebied te beschermen en er zorg voor te dragen dat er correct gehandhaafd wordt en de locatie haar waarde blijft behouden.