Velserend

De fractie van GroenLinks heeft donderdag 3 maart vragen aan het college gesteld over de puinhopen bij Velserend. Al eerder werden alle fracties benaderd door een bezorgde bewoner. De fractie heeft hierop de betreffende bewoner geantwoord, maar kon verder weinig betekenen.

 

Op dat moment zag de fractie ook geen reden tot het stellen van vragen (aan het college). Daarbij willen wij niet te snel vragen aan het college stellen om niet op iedere slak zout te hoeven leggen.

Echter, deze week ontvingen wij een collegebericht en in de IJmuider Courant stond een bericht betreffende het zelfde onderwerp. De wethouder heeft aangegeven dat de eigenaren van de restanten van de (door brand verwoestte) Bethlehemkerk (IJmuiden) worden aangespoord de puinhopen snel te verwijderen. Hier heeft hij een dwangsom bij opgelegd.

Dit was een reden wel tot vragen over te gaan, want waarom wel actie rond de kerk en niet inzake Velserend, wat in feite een gelijksoortige situatie is. Het college is nu gevraagd of zij bij Velserend en de ruïne ook willen ingrijpen. Het gaat niet zozeer om Velserend, maar om het feit dat het college een constructief en consequent beleid voert.

Overigens bestaat gerede twijfel inzake de realiteit van de aansporing en dwangsom. Wij denken dat de wethouder wel stevige geluiden kan laten horen, maar de uitvoerbaarheid van deze ferme taal nog wel eens een probleem kan worden. Zo niet een luchtballon. Maar dat gaan wij nu maar afwachten.