Uitreiking groene lintje

Op zaterdag 9 juni worden -voor de elfde keer achtereen- Groene Lintjes
uitgereikt aan genomineerden binnen de regio IJmond.

Het Groene Lintje is een blijk van waardering voor inwoners,
organisaties en (kleine) bedrijven die actief bijdragen aan een duurzaam
en groen Heemskerk, Beverwijk/Wijk aan Zee of Velsen.

Deze uitreiking vindt plaats in het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden.
Tweede kamerlid mw. Suzanne Kröger zal die uitreiking verrichten.
Het verheugt de besturen van de drie afdelingen van Groen Links dat er
weer gegadigden zijn aangedragen bij de jury. De jury bestond uit drie
personen, per afdeling een.

De bijeenkomst begint om 11.00 uur, en eindigd om 13:00 uur, en is een
mooi moment om anderen, ook van Groen Links te ontmoeten.
Tevens is het mogelijk een rondleiding het museum te krijgen (er is
plaats voor 24 personen).
Van harte welkom !

Het Zee- en Havenmusuem bevindt zich aan de Havenkade 55, 1973 AK IJmuiden.

De bijeenkomst eindigt om 13.00 uur.