Sebastian Dinjens benoemd als wethouder voor GroenLinks in Velsen

GroenLinks Velsen is blij en trots dat Sebastian Dinjens donderdag 31 mei 2018 jl. is benoemd als wethouder namens GroenLinks Velsen. Sebastian past naar ons idee heel goed in het team van de overige wethouders.

Sebastian is politicoloog met ruime ervaring in de publieke en private sector. Laatstelijk werkte hij vanuit een organisatieadvies bureau voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

De afgelopen jaren is hij ook vice-voorzitter geweest van het Landelijk Partijbestuur, en in die hoedanigheid al langer in de achtergrond betrokken bij GroenLinks Velsen.

GroenLinks ziet collegedeelname als belangrijke volgende stap om Velsen nog eerlijker en duurzamer te maken. Er liggen voor Velsen veel kansen in de verdere ontwikkeling van duurzame industrie en de daarbij behorende onderwijs programma’s.

Sebastian zal de volgende portefeuilles en aandachtsgebieden behartigen: Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), Klimaat, Water, Leefbaarheid, Groen en landschap, Jeugd, inclusief Jeugdzorg en Dierenwelzijn.

Hij krijgt binnen het college de regie op Duurzaamheid en zal hij de impulsprojecten Kustvisie en BRAK!, en de voorbereiding van de Omgevingswet behartigen. Tot slot is Sebastian wijkwethouder voor de kernen Driehuis en Zee- en Duinwijk.

Fractie en bestuur van de afdeling Velsen wensen Sebastian heel veel succes.