Roos en Beeklaan

Met een kleine meerderheid werd gisteren door de raad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het te bouwen seniorencomplex aan de Roos en Beeklaan in Santpoort-noord. Voor- en tegenstanders maakten gretig gebruik van de twee minuten die zij kregen voor een stemverklaring. GroenLinks diende een motie in voor een hoogwaardige groenvoorziening om het complex. De motie werd aangenomen. De Christen Unie vroeg in een motie om evaluatie van de hele zaak rondom dit omstreden bouwplan. Ook deze werd aangenomen.

Wethouder Arjen Verkaik legde de raad nog eens uit, dat de inspraakprocedures juist waren verlopen. Omdat in eerste instantie een onjuiste tekening werd gebruikt in de stukken, die ter inzage lagen, is na aanpassing van de tekening de inzagetijd met twee weken verlengd. Vervolgens is de buurt voortdurend op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en hij ratelt een lijst van data op, waarop brieven naar omwonenden zijn verstuurd.

Waar alles om draait is een oranje vlak op de tekening, waarvan in de tekst wordt vermeld 'bebouwing mogelijk'. Op de tekening staan tussen de hoofdbebouwing op het oranje vlak echter ook zichtlijnen getekend, er staat een P voor parkeren en er staat 'groen'. Ook in de tekst wordt over groene doorzichtlijnen gesproken. Wat wordt het nou? Omwonenden en bijna de helft van de raadsleden vinden dat er op het oranje vlak nu zoveel zal worden gebouwd, dat het niet strookt met de tekening en de tekst. Maar die is voor velerlei uitleg vatbaar, vindt GroenLinks. Dat wij akkoord zijn gegaan met het startdocument bindt ons aan het vervolg. En dat vervolg, zo menen wij, is van groot belang voor de gemeente en haar bewoners. Dat ons dat niet in dank werd afgenomen door de omwonenden lag voor de hand, maar wij hebben als raad een verantwoordelijkheid. Op de plaats van de spuuglelijke MTS komt nu een complex dat wat betreft hoofdbebouwing aansluit op de omgeving, daarover was iedereen het in beginsel al eens. De verbindingsbouw, bestaande uit glazen puien, was niet voorzien. Maar glas weerspiegelt zijn omgeving en lucht. Bovendien, een raad kan helemaal niet beslissen op criteria als mooi en lelijk. Dan zou ieder bouwproject stagneren op smaakverschillen.

Met de hoogwaardige groenvoorziening beogen wij een mooi uitzicht voor de omwonenden, die groene doorkijken moet vervangen, zodat storend uitzicht op verbindingsbouw en andere plaatsen kan worden doorbroken. Een dergelijke groenvoorziening past in de buurt.