PAARDENBELASTING

Lezen is een probleem. Zowel in de Raad als media wordt gesproken over de motie van GroenLinks, dat zij de paardenbelasting in de gemeente wil invoeren.

 

In haar traditie heeft de fractie wederom een motie ingediend inzake de paardenbelasting. Voor de derde keer op rij. Maar iedere motie was anders. Al eerder bleek dat de gemeente gebonden is aan de wet (artikel 226 gemeentelijke wetgeving) en geen paardenbelasting kan heffen. Ook een eerdere motie over de vervuiling heeft niet veel effect gehad. Om die reden heeft de fractie er nu voor gekozen wel de traditie nog even voort te zetten, maar de essentie anders te stellen.

In deze motie spoort GroenLinks het college aan binnen de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) de paardenbelasting aan de orde te stellen met als doel dat de VNG de Tweede Kamer aanspreekt artikel 226 aan te passen, met toevoeging van paardenbelasting (of desnoods de hondenbelasting te schrappen). De wethouder (Vennik) gaf zelfs aan wel iets met de motie te willen, binnen de VNG.

In de Raad (en zo te lezen ook de media) wordt echter gesproken over het feit dat GroenLinks de paardenbelasting in de gemeente wil invoeren. Dat is pertinent onjuist. De landelijke politiek is aan zet, maar de fractie wilde wel degelijk de aandacht vestigen op deze ongelijke heffing. Vanuit een ver verleden worden wel honden belast, maar paarden niet. Dit terwijl het hedendaagse bezit van honden en paarden op vele fronten als gelijkwaardig gezien kan worden. Velsen is ook nog eens de gemeente met de hoogste hondenbelasting van Nederland en de grootste paardendichtheid van ons land. Wij vinden dat onrechtvaardig en willen het om die reden aan de kaak stellen.

Jammer dat men slecht leest en luistert.