Over de grenzen

De gemeente is een relatief kleine bestuurlijke eenheid. In vroeger dagen was dat nodig, want de auto was nog schaars en burgers kwamen vaak hun dorp niet uit. Een gemeente kon regeren tot de gemeentegrens. In de huidige, mondiale, tijd moeten gemeenten echter wel over de grenzen kijken en is er een gezamenlijk belang om samen te werken.

 

GroenLinks Velsen ziet dit in en pakt dit actief op. Al geruime tijd kennen wij het GroenLinks regio overleg (met aanvankelijk Midden Kennemerland en tegenwoordig ook met Noord Kennemerland), maar ook is er divers bilateraal overleg met fracties in de regio.

De politieke agenda reikt ook verder dan de gemeentegrens. In 2012 heeft de fractie het initiatiefraadsvoorstel van de Hofgeestlijn ingediend. Vanuit Velsen denken en praten we regionaal. Velsen maakt deel uit van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waaronder het Noordzee Kanaal Gebied valt. Met dit deelgebied zijn meerdere gemeenten actief met het opzetten en ontwikkelen van een visie (2049). Het gebied Binnenduinrand staat op de agenda. Op al deze gebieden is de fractie actief, omdat wij samenwerking en afstemming zien als een belangrijk instrument om de belangen van Velsen op een goede manier te behartigen en te verankeren in de regio.

Tot slot zijn de vier IJmondgemeenten (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest) druk in de weer met het kansenonderzoek. In principe stellen de raden het eindrapport voor het zomerreces vast. Het kansenonderzoek richt zich op verregaande samenwerking tussen de gemeenten, met name op bestuurlijk (en hiermee uitvoerend) vlak. GroenLinks Velsen participeert hier heel actief in, omdat wij geloven in de kracht van samenwerking. Belangrijk is dat de centrale overheid steeds meer taken bij gemeenten legt. Wij zien hier een positieve uitdaging in en pakken de handschoen graag op!