Oproep tot een regionale denktank Duurzaamheid

Deel je interesse, gebruik je kennis

Duurzaamheid is een kern van GroenLinks en dat moet inhoud gegeven worden.

Leden van GroenLinks afdelingen en  Fractieleden worden uitgenodigd een denktank te vormen voor de regio-fracties/gemeenten. (IJmond/Kennemerland)

Mensen met ideeën en deskundigheid op het gebied van Duurzaamheid worden verzocht zich te melden.

Duurzaamheid wordt in dit geval beperkt tot energie en duurzaam ondernemen.

De bedoeling is om 1 of 2 keer per jaar bijeen te komen

Aanmelden bij:

Virgil Bawits en Pieter Postmus:

virgilbawits@gmail.com; p.postmus@hccnet.nl