Nu nog geld voor Dierenwelzijn en Millenniumdoelen!

De nota Dierenwelzijn ligt klaar om door de raad goedgekeurd te worden, zegt het college, en de notitie Millenniumgemeente Velsen is op 22 september 2011 door de raad aangenomen. Maar voor beide nota's is geen geld.

Op 14 juli 2011 diende GroenLinks een motie in om in de begroting 2012 geld te reserveren voor de nota Dierenwelzijn. Immers leuk en nodig, zo'n nota, maar zonder geld ervoor doe je niets. Het merendeel van de raad was van mening dat geen geld kan worden gereserveerd voor een nota, die officieel nog niet bestaat. Dat de nota er op korte termijn zou komen, was echter een feit. GroenLinks hield de motie aan, om deze bij de behandeling van de voorjaarsnota wederom in te dienen.

Nu heeft de wethouder een probleem. Hij kan de nota op de agenda zetten, maar omdat er voor het jaar 2012 geen geld door de raad werd gereserveerd, kan deze niet worden uitgevoerd. Hij is dan ook naarstig op zoek naar een dekking. In tijden van bezuinigingen geen gemakkelijke opgave, want deze dekking moet wederom door de raad worden goedgekeurd en de kans dat partijen een urgenter of ander doel voor de gevonden dekking zien, is niet ondenkbaar.

Ook voor de notitie Millenniumgemeente Velsen is vrijwel geen geld beschikbaar. De conclusie van GroenLinks: Er wordt in de Velsense politiek veel te weinig geanticipeerd.