Motie GroenLinks biedt kansen voor een doorstart van Kunstencentrum Velsen

Afgelopen donderdag heeft de fractie van GroenLinks met pijn in het hart moeten instemmen met het collegevoorstel om geen extra geld beschikbaar te stellen voor het Kunstencentrum Velsen. Tegelijkertijd heeft GroenLinks een motie ingediend om de breedte, de kwaliteit en het netwerk van cultuureducatie te borgen. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Volgens woordvoerder MaartenJan Hoekstra was het een ongelofelijk moeilijk besluit: "We vinden cultuureducatie van grote waarde, want hierdoor kunnen Velsenaren van jong tot oud kennismaken met kunst en hun talenten ontwikkelen. GroenLinks heeft bovendien grote waardering voor het werk van het Kunstencentrum, waar 32 docenten cultuureducatie van hoge kwaliteit verzorgen voor zo'n 6000 scholieren en 1500 cursisten: van dans tot muziek, en van theater tot beeldende kunst."

Na de acute financiële problemen was de fractie van GroenLinks dan ook blij met de extra tijd die het college het bestuur van het Kunstencentrum gaf om tot een herstelplan te komen. Tot grote teleurstelling van de fractie geeft dat plan echter te weinig vertrouwen in een toekomstbestendig Kunstencentrum. Er wordt niet in bezuinigd maar juist om méér geld gevraagd. En er was al lang duidelijk dat er maatregelen genomen moesten worden, maar toch blijven in het plan de personeelskosten te hoog, de organisatie te onduidelijk en de inkomsten te onzeker. Dus is de kans helaas groot dat er al snel nog meer geld nodig zal zijn. Daarom heeft GroenLinks vóór het voorstel van het college gestemd, dat een meerderheid haalde waardoor het Kunstencentrum inmiddels faillissement heeft aangevraagd. Dat is een dramatische beslissing met zeer droevige gevolgen voor medewerkers en leerlingen.

Ook de fractie van GroenLinks is het besluit niet in de koude kleren gaan zitten. Het biedt echter ook kansen. In het collegevoorstel blijft bijna € 250.000 beschikbaar voor cultuureducatie in de rest van dit jaar. GroenLinks wil graag dat met dat geld de functies van het Kunstencentrum behouden worden. Daarom heeft de fractie een motie ingediend, die uiteindelijk door alle partijen werd gesteund. Hierin wordt het college opgeroepen om de breedte van het aanbod van cultuureducatie, de kwaliteit van het aanbod en het netwerk van de medewerkers te behouden, dus de contacten met de scholen, de verenigingen en de vervolgopleidingen.

Daarmee kan de motie een handreiking zijn voor de curator om te kijken hoe het Kunstencentrum een doorstart kan maken. Tegelijkertijd wijst de motie het college erop dat er nú contact gezocht moet worden met de curator en de medewerkers, en dat cultuureducatie niet zomaar aan de markt kan worden overgelaten. Hoekstra: "Hopelijk kan het failliete Kunstencentrum zo als een feniks uit de as herrijzen. Om ervoor te zorgen dat al die scholieren en cursisten vanaf september weer zoveel mogelijk lessen kunnen krijgen van gekwalificeerde docenten."