Met frisse moed

Donderdag 5 september vond de eerste raadsvergadering na het reces weer plaats. De agenda oogde mager en gezien de onverwachte warmte gaven meerdere raadsleden aan ook snel weer de buitenlucht op te willen zoeken. Van de negen agendapunten werd er een geschrapt en gelijk als sessie ingepland voor 12 september. De raad vond de besluitvorming iets te snel gaan. Dit betrof de huurwoningen in Velsen.

Het laatste agendapunt was stemming over bestemmingsplan IJmuiden Centrum. Na veel discussies kon dit onderwerp afgehamerd worden, maar niet zonder discussie over een motie van de SP waarin voor een openbaar toilet werd gepleit. De discussie ging er over dat zo’n onderwerp eigenlijk niet in een bestemmingsplan thuis hoort. Desondanks is de motie aangenomen. Ook onze fractie heeft de motie gesteund, omdat wij het signaal wel heel belangrijk vinden.

Als toetje kwam GroenLinks met drie moties. Onze moties stonden niet op de agenda en waren dus moties ‘vreemd aan de orde van de dag’.

De eerste motie ging over lichtmasten bij sportvelden. Volgens onze fractie brandt de verlichting te lang, wat niet goed is voor het milieu en lichtvervuiling met zich mee brengt. De wethouder gaf aan hier rekening mee te houden met de aanscherping van de richtlijnen, einde dit jaar. De discussie met de raad ging toch een wat andere kant op. Het argument van opwarming van de lampen werd meerdere keren aangehaald, wat wij echter helemaal niet aan de orde gesteld hebben. Juist door de reactie van de wethouder waren wij van mening dat de motie ingetrokken kon worden. Overigens viel het wel op dat ruim na tien uur, bij vertrek uit het stadion, op vier velden de verlichting brandde en maar op een veld gespeeld werd. Het argument dat sportverenigingen zelf heel scherp zijn op het aan laten van de lampen gaat dus niet altijd op.

De tweede motie was een voorstel de spooronderdoorgang tussen Santpoort en Driehuis aantrekkelijker te maken. Dit door op de verticale delen kunst aan te laten brengen door inwoners, verenigingen en clubs, uit Velsen. Kunst door en voor de Velsenaar. Passend in de visie Velsen 2025, maar ook een reactie op de 7,5 ton die geïnvesteerd wordt bij het Pontplein, om de toegang aantrekkelijker te maken. Jammer dat in eerste instantie reactie niet op de inhoud in gingen, maar op het feite dat er geen financiële onderbouwing bij was. Nee, visie kwam in het debat niet echt naar voren. Wel werd er wat lacherig gedaan, en zelfs zo dat de voorzitter moest ingrijpen. Ook de wethouder ontraadde de motie, maar het dualisme bleef beperkt tot GroenLinks, terwijl de raad hier juist (net als bij het toilet) een goed statement had kunnen geven. In 2002 heeft GroenLinks een motie van enigszins gelijke strekking ingediend. Ook toen zonder succes, maar wel met de belofte er naar te kijken. Elf jaar later is er niets veranderd. Nee, men is bang dat de kunst het verkeer afleidt.... Het is maar hoe je het bekijkt!

De laatste motie ging over de vuurwerkmotie van begin dit jaar en was een reactie op een collegebericht hierover. Uitleg van de portefeuillehouder gaf heel snel duidelijkheid, waarop Reina aangaf: hiermee is de motie onzin geworden, dus we trekken hem in.

 

Hiermee was de eerste raad na het reces weer voorbij. De aandacht op GroenLinks echter niet. Thuis gekomen lag daar Huis-aan-Huis. De column van V. Elzenaar was geheel aan de fractie gewijd. Wel jammer dat er geen touw aan het verhaal vast te knopen was en er vrijwel alleen onjuistheden in stonden. Maar goed, de degens worden gekruist want de verkiezingsstrijd is begonnen! Nee, nog niet naar de kiezer, maar wel intern, binnen de raad en de media.