Leck en de Bergen

Donderdag 31 mei was inmiddels de derde sessie over de Leck en de Bergen. De ontwikkeling van dit bestemmingsplan maakt een hoop tongen los en doet veel pennen over het papier krassen (al is dit tegenwoordig vooral een ratelende printerkop).
De Leck en de Bergen is een bestemmingsplan waarin een aantal kleinere bestemmingsplannen samengevoegd worden. Dat maakt de zaak lastig, evenals het feit dat hier over veel particuliere grond gesproken wordt. Veel organisaties, bewoners en belanghebbenden hebben van zich laten horen en menig werkbezoek is afgelegd. Nog steeds was het bestemmingsplan niet besluitrijp. Dat komt met name omdat er enkele knelpunten in naar voren komen, waarbij je ziet de het bestemmingsplan nooit alle partijen tevreden kan stellen, omdat belangen soms ver uiteen liggen.

Tijdens de sessie is een enkele keer gesuggereerd dat in dit bestemmingsplan zaken toegestaan moeten worden, omdat Haarlem toch al enorm veel lichtvervuiling produceert (Pim Mulierpark) en een beetje extra niet erg is binnen het bestemmingsplangebied. En omdat Haarlem tegen de Randweg met hoogbouw komt mag aan de Velsense kant van de Randweg ook wel een iets coulantere houding aangenomen worden. GroenLinks heeft hier fel op gereageerd en aangegeven dat wij, in Velsen, juist strak op de bestemming moeten zitten en niet tolerant moeten zijn.

GroenLinks gaf aan dat in de raad politiek gevoerd wordt en een bestemmingsplan op politieke gronden moet worden vastgesteld. Een politicus is geen jurist en ook geen rechter. Deze opmerking maakte de nodige reacties los. Immers langs de N208 is een klein terrein (oude zoutopslag) waar een bedrijf gevestigd is. Wat ons betreft verdwijnt dat en wordt het gebied hier open. De reactie was dat GroenLinks tegen bedrijvigheid is. Deze conclusie heeft de fractie onderuit gehaald. Immers ten aanzien van het betreffende bedrijf ligt er een gerechtelijke uitspraak. De gemeente dient hier gevolg aan te geven, maar dat is voor GroenLinks geen reden dit als beleid op te nemen in het bestemmingsplan. Wanneer dit bedrijf vertrekt komt er wat ons betreft niets nieuws meer. Dit los van de discussie of de eigenaar vooraf wel of niet op de hoogte was van de gevolgen van zijn ondernemingszin, nog los van de (latere) gerechtelijke uitspraak.

Een ander heikel punt is dat er in het plangebied in het verleden allerlei vage toezeggingen zijn gedaan. Beleidsmatig maken wij duidelijk andere keuzes en wij hebben de opmerking gemaakt dat de gemeente iets minder royaal moet zijn met allerlei soorten toezeggingen. Dus, wat ons betreft geen toezeggingen meer en worden bovendien de huidige toezeggingen ook niet als zodanig opgenomen in het bestemmingsplan. Echter, in sommige gevallen houdt dit wel in dat je een soort gedoogconstructie aan moet, om politiek ook weer betrouwbaar te zijn.

Ook de lichtmasten kwamen nog even over tafel. De meningen waren hierover zeer verdeeld. GroenLinks is duidelijk: geen lichtmasten. Er is al lichtvervuiling genoeg en bovendien zijn de gehouden paarden hier hobbypaarden, dus waarom zou je hier allerlei extra voorzieningen voor moeten treffen?  Überhaupt is de paardendichtheid in dit plangebied al aan de forse kant. En dan heb je nog allerlei bijkomende gevolgen die je niet eens kan aanpakken, zoals de visuele vervuiling van de paardentrailers.

Al met al is er veel gezegd en geschreven over de Leck en de Bergen. Ook is er veel (nog) niet gezegd. Soms door tijdgebrek, maar ook om niet al te veel in details te treden. Wat dat betreft is het in ieder geval goed dat het bestemmingsplan nu besluitrijp is verklaard, al komen er vast de nodige moties en amendementen mee. Een is er al aangekondigd. D’66 wil een motie inbrengen om het bestemmingsgebied tot beschermd agrarisch gebied uit te roepen, waarmee het een gemeentelijke monument wordt. Op die manier kan je veel consolideren (behouden). Op voorhand is GroenLinks een warm voorstander van deze motie en zal deze dan ook graag steunen (afhankelijk van de juiste bewoording en tekst).