Kraanwater

Veel mensen hebben tegenwoordig, vooral in de zomer, een flesje water op zak. Meestal zijn dit gekochte flesjes met inhoud. Voor de fabricage van de flesjes is energie nodig. De schatting is, dat er dagelijks in Nederland zo'n 500.000 flesjes worden geconsumeerd, geen gering aantal dus. Tijd voor bezinning. Tijd voor tappunten voor kraanwater.

De fractie van GroenLinks heeft het college vragen gesteld over het gebruik van kraanwater. Om dit te stimuleren vindt GroenLinks, dat er in Velsen openbare tappunten voor kraanwater moeten worden gerealiseerd. Op 20 oktober heeft ook de IJmuider Courant hier aandacht aan besteed. Omdat het op 11 november weer 'Dag van de Duurzaamheid' is, heeft de fractie ook gevraagd of het college de vragen voor die datum wil beantwoorden. Het zou heel mooi zijn, als de gemeente op 23 maart 2012, Wereld Waterdag, de eerste kraanwatertappunten in Velsen zou kunnen activeren. Inmiddels heeft het college al mondeling laten weten, dat het positief staat ten opzichte van dit idee.

Al eerder stond op deze website informatie van Anna van Heijst (GroenLinks ex-statenlid) over het grote probleem van 'Plastic Soep' in de zeeën en oceanen. Plastic, dat in het milieu terecht komt wordt niet afgebroken. Behalve dat vissen en zeedieren erin verstrikt kunnen raken, 'versnipperd en verpulverd' het ook, waardoor het zich vermengt met de voedselketen.

In verschillende landen in Europa en ook in een aantal Nederlandse steden zijn al kraanwater projecten gestart. Een daarvan is NEAU. Een NEAU tappunt treft u onder andere aan in 'De Wereld van Jansje' in de Grote Houtstraat in Haarlem.

Enige tijd geleden heeft de SP een motie ingediend om kraanwater te schenken in het stadhuis. GroenLinks heeft de motie gesteund, maar helaas is deze niet aangenomen. De motie was primair ingediend in het kader van de bezuinigingen. Omdat het voor GroenLinks vooral om duurzaamheid gaat, hebben wij in de vragen nu toch weer een oproep gedaan om in het stadhuis kraanwater te schenken, in plaats van het huidige flessenwater. Gezien het meerwerk is dit niet zozeer een bezuiniging, als wel een milieubewuste actie.

Meer informatie over kraanwatertappunten is te vinden bij:

- http://www.jointhepipe.org- http://provinciegroningen.groenlinks.nl/node/72463- http://www.wereld-water-dag.nl- http://www.youtube.com/watch?v=N-3bwABjFUs