KAPVERGUNNINGEN

In de Raad van 16 december heeft een groot aantal partijen een motie ingediend voor verruiming van de kapvergunningen. GroenLinks heeft als enige partij tegen gestemd.

 

De motie hield een versoepeling van de kapvergunningen in. Er moet, voor 1 maart 2011, een lijst komen met bijzondere bomen (gezichtsbepalende bomen) binnen de gemeentegrenzen. Alle andere bomen vallen niet langer onder de kapvergunning.

Als motivatie voor de motie wordt aangevoerd een lastenverlichting voor burgers en ambtenaren. Daarnaast wordt aangegeven dat nu toch alle vergunningen toegekend worden, en dus is een vergunningenstelsel niet nodig.

In 2009 heeft GroenLinks aangegeven dat het huidige vergunningenstelsel slecht was. Er waren geen criteria wel of geen vergunning toe te kennen en GroenLinks wilde dat er eenduidigheid gecreëerd werd. Onze motie heeft het destijds niet gehaald.

Vreemd dat partijen, die zich “groen” noemen juist voor de motie van afgelopen week gestemd hebben. Met deze motie worden de bomen aan hun lot over gelaten. Daarnaast is onduidelijk wat de impact is van de aan te leggen lijst. Gaat het dan niet net zo, als eerst al het geval was? In dat geval is een dergelijke lijst een wassen neus. Onze fractie had juist aanscherping van de richtlijnen gewenst, verduidelijking van de criteria en heldere richtlijnen bij overtreding. Ook is GroenLinks voorstander van herplantplicht.

De indiener van de motie (VVD) probeerde nog even GroenLinks over te halen, door aan te geven dat onze motie uit 2009 toch immers in lijn was met de huidige motie. Wanneer je beide moties naast elkaar legt is direct te zien wat een flauwe kul dit is. Als er op een niveau juist strengere regels moeten komen, en lastenverzwaring op zijn plaats is, is dit juist bij de kapvergunningen! In dat kader voelt GroenLinks zich ook heel sterk afgevallen door de andere groene partijen in de Raad.

Straks mag iedere boom dus rustig gekapt worden, en wanneer de betreffende boom op de bomenlijst staat komt die vergunning er toch wel. Trouwens, moet iedere burger straks die bomenlijst uit het hoofd gaan leren?

De fractie is dan ook erg teleurgesteld over het verlies van afgelopen week, maar trots dat wij in ieder geval wel bij ons zelf zijn gebleven.