Initiatiefraadsvoorstel: de Hofgeestlijn

De fractie van GroenLinks heeft een initiatiefraadsvoorstel ingediend. Dit voorstel wordt in de raad van 5 juli aanstaande besproken. Voor die tijd houdt de fractie een pers- en voorlichtingsbijeenkomst, onderwerp: de Hofgeestlijn.

Het voorstel betreft een lightrailverbinding van de haven van IJmuiden naar Halfweg. Gezien de visie op Velsen 2025 en diverse ontwikkelingen is de gemeente, met name IJmuiden, infrastructureel moeilijk te bereiken. Om daar iets aan te doen moet je vooruit kijken. GroenLinks neemt deze verantwoordelijkheid op zich en heeft een voorstel uitgewerkt. Duidelijk is, dat het besturen van de gemeente niet ophoudt bij de gemeentegrens. In dat kader is het initiatiefraadsvoorstel ook, binnen Velsen, baanbrekend. Na anderhalf jaar voorbereiding is het nu zo ver. Voordat de eerste lightrail ooit over het traject kan rijden, zijn we vele jaren verder. Een extra reden om nu te anticiperen op de toekomst.

Ook is de fractie van mening dat de lightrail meer moet zijn dan een lijn van IJmuiden naar Halfweg. Op strategische plaatsen voorziet het plan in haltes, om bijvoorbeeld Velserbroek eens echt goed aan te sluiten op het openbaar vervoer. Kortom, wij zijn van mening dat het voorstel heel veel perspectieven biedt voor de toekomst. 5 juli kan de aftrap zijn, mits de raad het initiatiefvoorstel aanneemt. Het resultaat zal een belangrijke bijdrage leveren aan een regionaal netwerk en wellicht zelfs een betekenis krijgen voor het achterland. Wij hebben de lightrailverbinding overigens de werktitel Hofgeestlijn meegegeven. Informatie en vragen: Ernst Merhottein, ernstmer@gmail.com.