IMPRESSIE, 1 mei 2012

Ambiance plezierig, opkomst goed, inleidingen helder, discussie levendig, contacten na afloop geanimeerd, consumptiebonnen bijzonder.

 

Onder de aanwezigen lokale en regionale politici van diverse partijen, belanghebbenden, direct betrokkenen en geïnteresseerde burgers.

Thuiszorg is een ingewikkeld beleidsveld. Verschillende onderdelen worden vanuit verschillende bronnen gefinancierd en aangestuurd en door verschillende instanties uitgevoerd.

Er is sprake van botsende belangen en gemeenten kampen met onzekerheden door veranderende wetgeving en opgelegde bezuinigingen. Onzekerheden worden nog eens versterkt door de recente regeringscrisis.

GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman pakte het werken met vaste teams rond cliënten op als aandachtspunt.

Al met al een geslaagde discussie bijeenkomst, waar veel informatie is uitgewisseld.