Het nieuwe seizoen

Het laatste bericht stamt van 8 juli jongstleden. Daarna heeft iedereen hopelijk genoten van een prettige vakantie. Inmiddels draait de politieke molen alweer enige tijd. Na een avond met een combinatie van sessie en raad en een avondje carrousel maakt politiek Velsen zich nu op voor de begroting 2012.

 

Op 22 september begon de avond met drie sessies: Stad van de Wind (het klimaatprogramma van Velsen), Oprichten 4 Woningen Kweekerslaan Santpoort (de raad werd gevraagd om een voorlopig oordeel) en Afzien dividend Zeehaven IJmuiden (de raad werd om een mening gevraagd over het afzien van de uitkering van het dividend over de periode 2010-2015). Bij de sessie over de Kweekerslaan waren veel omwonenden aanwezig. In grote lijn lijkt men niet tegen nieuwbouw op de locatie van de garageboxen, maar wel tegen de wijze waarop (hoogte, maatvoering, etc.). Onze fractie heeft zich in deze sessie kritisch opgesteld. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan De Biezen. Groen Links is bang een presedent te scheppen. De Biezen moet groen blijven en pas je één keer het bestemmingsplan aan, dan kan dat voor eventuele andere aanvragen ook moeilijk worden geweigerd.

De raad, na de pauze, was een opstekertje voor GroenLinks. Wij hebben een amendement ingediend bij het agendapunt over de Millenniumdoelen. Dit zijn door de raad gekozen doelstelllingen op het gebied van milieu, onwikkelingsamenwerking, duurzaamheid, armoedebestreiding, en dergelijke. Vooraf was onzeker of er een meerderheid behaald zou worden en er is stevig gelobbyd. Maar gelukkig, wij hebben het amendement binnen gehaald. Dat houdt in dat wij Velsen niet alleen het predicaat Millenniumgemeente opspeldden, maar dat er ook daadwerkelijk uitvoering aan gegeven zal worden. Dat werd ook wel eens tijd, want Velsen beweert al sinds 2008 millenniumgemeente te zijn.

Goed, en dan staan we nu aan de vooravond van de begrotingsbesprekingen. Wat verwacht onze fractie hiervan? Eigenlijk niet zo heel veel. Natuurlijk gaan we de begroting kritisch na, maar in principe hebben wij bij de voorjaarsnota al een voorschot genomen op de begroting 2012. In feite mag de begroting dus geen verrassingen in zich dragen. Toch zal oktober grotendeels in het teken staan van deze begrotingsbesprekingen.

In een sessie over de Verbonden Partijen (dit zijn organen, waarin de gemeente Velsen bestuurlijk is vertegenwoordigd), zoals Zeehaven IJmjuiden, ReinUnie, De Meergroep, Noord-Hollands Archief en Milieudienst IJmond, is besloten dat iedere verbonden partij via een 'keldersessie' (met de benen op tafel, nou dat moet ik nog zien!) onder de loupe wordt genomen. Een vraag die gesteld zou kunnen worden is, of de gemeente baat heeft bij een bestuurlijke vertegenwoordig, of dat van de VB meer inzet op een of ander gebied mag worden verwacht. Ook worden de kosten nader bekeken.

Weer een heleboel leuke uitdagingen. Als het nou maar geen zomer wordt, deze winter.