Het bijgestelde CONCEPT verkiezingsprogramma staat online!

Op 16 september is het concept van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gepubliceerd.

Per 22 november is deze bijgesteld.

Geïnterresseerden kunnen deze op de website terugvinden onder het kopje  "UITGELICHT".