Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Beste GroenLinksers,

In maart 2018 kiezen we de nieuwe gemeenteraden. GroenLinks staat er landelijk gezien goed voor en daarom willen we zoveel mogelijk mensen op onze kandidatenlijst hebben. We zoeken gedreven en maatschappelijk betrokken kandidaten die als raadslid het beleid in Velsen schoner, groener, duurzamer en socialer willen maken. Het is een geweldige kans om je politiek te profileren en om een bijdrage te leveren aan het bestuur van jouw gemeente. En ook om je eigen netwerk uit te breiden en ervaring op te doen. Om te weten waaraan een raadslid in de ogen van GroenLinks dient te voldoen, verwijzen we naar de profielschets voor verkiesbare kandidaten.

Maar ook als je niet de ambitie hebt om in de raad gekozen te worden kun je op de kandidatenlijst komen. Want iedereen heeft wel vrienden, buren of relaties die een voorkeursstem op GroenLinks willen uitbrengen omdat ze jou op de lijst zien staan. En elke stem telt zoals je weet.

De afdeling heeft een kandidatencommissie de opdracht gegeven om met leden, die zich kandidaat stellen, gesprekken te voeren en met een voorstel voor de kandidatenlijst te komen. De data voor de gesprekken zijn rond eind juli bekend en komen op de website te staan.
Vanaf vandaag 4 juli tot 3 september 2017, 23.59 uur kun je je aanmelden bij de kandidatencommissie via commissievoorzitter Maria Wiebosch-Steeman, e-mail: m.wiebosch@gmail.com

DE VOLLEDIGE TEKST VAN DEZE BRIEF AAN DE LEDEN, INCLUSIEF DE BIJLAGEN WAAR NAAR VERWEZEN WORDT IS TERUG TE VINDEN OP:

https://groenlinks-velsen.email-provider.nl/web/sq0pae7o8l/uhstejs7cb/rz86yvyz1t/a9yx4yorz9