Eerste sessie Hofgeestlijn

Donderdag 27 september vond de eerste sessie plaats over de Hofgeestlijn. Na een toelichting van de indiener (Ernst Merhottein) ontstond er een goede discussie. Dit echter niet nadat alle fracties zich zeer lovend hadden geuit over dit initiatiefraadsvoorstel.

 

GroenLinks heeft een ongebruikelijke weg gekozen, maar daardoor is er krachtig ingezet goed te kijken en te denken over de toekomst. Alleen D’66 viel enigszins uit de toon, omdat zij vooral inhoudelijk op de voorstel ingingen en aangaven dat het voorstel geen ruimte laat voor discussie. De andere fracties gaven aan dat zij het op een andere manier gelezen hebben en juist de kracht van het plan zien om als raad uiteindelijk tot een besluit te komen.

Er was veel uitwisseling en discussie, waarbij ruime mogelijkheid was vanuit GroenLinks het voorstel toe te lichten. De reacties waren dermate positief dat men niet direct over wil gaan tot besluitvorming, maar eerst een keldersessie wil organiseren. Een signaal dat de raad het voorstel serieus oppakt.

Op 29 september zal er een artikel over de sessie verschijnen in de IJmuider Courant en in de samenvatting van Seaport TV wordt een interview met Ernst Merhottein opgenomen.

De fractie van GroenLinks heeft een initiatiefraadsvoorstel gelanceerd waar nog veel over gesproken zal worden. Wordt dus absoluut vervolgd!