Eenhoornstraat

Een motie van verschillende partijen, waaronder GroenLinks, gaf wethouder Robert te Beest afgelopen donderdag in de Raad de opdracht, om de Eenhoornstraat op 1 juli niet te laten ontruimen.

In de lokalen aan de Eenhoornstraat vinden een aantal non profit organisaties momenteel onderdak, waaronder Stichting Velsen voor de Derde Wereld. Hun huurovereenkomst loopt per 1 juli 2011 af, omdat de lokalen een andere bestemming krijgen. Deze bestemming is echter nog niet gevonden en de motie pleitte er daarom voor, om de organisaties tot uiterlijk 1 oktober 2011, of zoveel eerder als noodzakelijk met een ontruimingstijd van 2 dagen, te laten gebruikmaken van de locatie. Wethouder te Beest was van mening, dat dit tegen de afspraken is, valse hoop geeft bij de organisaties en dat er wellicht in oktober problemen rijzen met de ontruiming. De maanden die de organisaties extra krijgen zijn echter wellicht curciaal. Velsen moet nog steeds haar millenniumdoelen vaststellen. Onder die doelen zitten mogelijk een of meer van de organisaties die nu onderdak vinden in de Eenhoornstraat. Indien een organisatie millenniumdoel wordt, zal de gemeente ook voor onderdak moeten zorgen. De hoop bestaat, dat de raad voor 1 oktober de gelegenheid heeft om deze millenniumdoelen vast te stellen. De huidige subsidie voor de organisaties bestaat uit steun in natura: zij betalen geen huur. Het onderkomen van de organisaties garandeert hun bestaansmogelijkheid. Zonder onderkomen zullen de organisaties hun activiteiten moeten beƫindigen.