De tijd is nu: Een groener Nederland werkt beter

Een groener Nederland staat sterker. En dat is wat wij willen. Een Nederland met een innovatieve economie, die nieuwe banen schept. Met gelijke kansen voor iedereen. Waar ruimte is voor natuur. Met groene oplossingen komen we uit de crisis. Maar nog belangrijker, we voorkomen de volgende.

Een economie die draait op zon en wind

GroenLinks werkt aan een economie die draait op wind en zon in plaats van een economie die stilstaat op kolen en olie. In Nederland belasten we dat mensen werken. Tegelijkertijd geven we subsidies aan bedrijven die vervuilen en verspillen. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Overstappen naar een schone economie is de oplossing voor de economische en ecologische problemen waar we nu voor staan. De groene innovaties van vandaag zijn de duurzame banen van morgen.Juist in tijden van crisis kiest GroenLinks voor eerlijke kansen. Hoe je begint mag niet bepalen waar je uiteindelijk uitkomt. GroenLinks investeert ruim twee miljard euro in beter onderwijs. In kleinere klassen. In onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is.Financieel gezond met sociale oplossingenEerlijk delen. Alleen zo komen we samen de crisis door. Dus meer belasting op bonussen, banken en bedrijfswinsten. En juist minder belasting voor mensen die het niet breed hebben. GroenLinks zorgt dat Nederland financieel gezond wordt. Met sociale oplossingen. Zorg dichtbij in plaats van bureaucratische zorgfabrieken; banen in plaats van uitkeringen. Dat is goed voor mensen. Dat is het belangrijkste. Maar het is uiteindelijk ook goedkoper. Een win-win-economie.Met het Lente-akkoord hebben we een begin gemaakt met een groen Nederland waar we eerlijk delen. Nu is het moment om door te pakken. Om het volgende kabinet van een groene koers te voorzien. De tijd is nu!