DE LUCHT IS VAN ONS ALLEMAAL

Dat de lucht van ons allemaal is was woensdagavond heel duidelijk in buurthuis De Brulboei in IJmuiden. Want velen waren ingegaan op de uitnodiging om op 28 september jl. ‘mee te kijken naar de lucht’.

De uitnodiging kwam van GroenLinks, SP en PvdA in Velsen. Die hadden de Omgevingsdienst IJmond, de GGD Zuid-Kennemerland en Tata Steel gevraagd uit te leggen hoe zij betrokken zijn bij de luchtkwaliteit in de IJmond.

Dat de lucht van ons allemaal is was woensdagavond heel duidelijk in buurthuis De Brulboei in IJmuiden. Want velen waren ingegaan op de uitnodiging om op 28 september jl. ‘mee te kijken naar de lucht’.

De uitnodiging kwam van GroenLinks, SP en PvdA in Velsen. Die hadden de Omgevingsdienst IJmond, de GGD Zuid-Kennemerland en Tata Steel gevraagd uit te leggen hoe zij betrokken zijn bij de luchtkwaliteit in de IJmond.

Want luchtvervuiling is een heel ingewikkeld onderwerp dat in veel regio’s en zeker in de IJmond regelmatig de aandacht trekt. Ingewikkeld, omdat er zoveel bronnen voor vervuiling zijn. Maar ook omdat er zoveel verschillende bestanddelen in vuile lucht zitten: fijnstof en ultra fijnstof, roet, stikstof, CO2, enz. En daarnaast is ook de relatie tussen de luchtkwaliteit en de volksgezondheid geen eenvoudig onderwerp.

Terwijl de aanwezigen in De Brulboei  ‘mee keken naar de lucht’ verhelderden de Omgevingsdienst, de GGD en Tata Steel heel wat onderwerpen die samenhangen met de luchtkwaliteit in en rond Velsen. Zo kwamen onder meer aan de orde hoe die kwaliteit wordt gemeten en hoe die zich verhoudt ten opzichte van andere regio’s in ons land, wat de verhouding tussen roken en het inademen van vervuilde lucht, dat er nog vrij weinig bekend is over ultra fijnstof en dat daarom een meerjarig landelijk onderzoek wordt gestart en dat dat Tata Steel niet alleen veel aandacht heeft voor stof dat uit hoge schoorstenen komt, maar ook voor luchtvervuilers op de grond zoals rijdend materieel.

Met presentaties en in boeiende discussies werden de aanwezigen zo geïnformeerd over de complexiteit van het begrip ‘luchtkwaliteit’ en hoe er in de regio aan wordt gewerkt om die te verbeteren.

En dat is van belang, want de lucht is niet alleen van ons allemaal maar ook voor ons allemaal.