Datum ALV bekend

Beste leden en supporters,

Vooraankondiging: zet alvast 28 november vanaf 19:30 uur gereserveerd
voor de komende ALV in uw kalender. Deze zal plaatsvinden in het Polderhuis in Velserbroek.

Tijdens de ALV zal de fractie spreken over de coalitievorming en de
plannen die er nu liggen.
Ook zal onze wethouder, Sebastian Dinjens, een verhandeling geven.

Met dat de Provinciale Statenverkiezingen er aan komen hebben we een van
onze Statenleden bereid gevonden om over de PS te komen praten.
Zeker de moeite waard!
We hebben met GroenLinks Noord-Holland een mooie lijst met kandidaten,
en we mogen er toch zeker op rekenen een aantal zetels meer te halen dan
we nu hebben.
Ook vervolgens weer belangrijk voor de samenstelling van de 1e kamer.
Onze campagne, samen met Beverwijk en Heemskerk, is ook zeker een onderwerp.

Daarnaast uiteraard de zaken die gebruikelijk met een ALV ter tafel komen.
Als extra; de GroenLinks Statuten en Huishoudelijk Reglement
(https://groenlinks.nl/statuten) zullen aan bod komen met dat er binnen
Velsen nog een oud HHR lag dat we officieel willen schrappen.
Verder zullen o.a. de financiën.

En een heel belangrijk onderwerp zal bestuursverkiezingen zijn.
We hebben een drietal vacatures, penningmeester, secretaris en
bestuurslid die wij graag ingevuld zien worden.
Bestuursleden hoeven niet in de gemeente te wonen, maar zijn daarmee
niet automatisch lid van de afdeling.

De nodige stukken en agenda wordt u ruim voor de ALV toegezonden.
Alleen leden van de afdeling hebben stemrecht bij de ALV.