Campagne verkiezing 2e kamer begonnen

De eerste serie verkiezings posters hangt op de borden in Velsen

Samen met de fractievoorzitter, Ernst Merhottein, heb ik de eerste serie verkiezings poster opgeplakt.

 

 

Een Groener Nederland staat sterker

In Duitsland zijn er nu al dagen dat zonnepanelen de helft van alle benodigde elektriciteit produceren

Oftewel: vergroening werkt. Biedt echte oplossingen.

Een groener Nederland staat sterker. En dat is wat wij willen. Een Nederland met een duurzame economie, die nieuwe banen schept. Met gelijke kansen voor iedereen.

Waar ruimte is voor natuur. Door onze economie te vergroenen, komen we uit de crisis. Dit is het moment om door te pakken. Om het volgende kabinet een groen hart te geven. groeNLinks.

De tijd is nu.

http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/84555