Bestemmingsplan de Biezen

Niet alle bestemmingsplannen gaan GroenLinks echt aan het hart. Maar wanneer het over de Biezen gaat, gaat ons hart sneller kloppen. Een toch wel heel bijzonder stukje in de gemeente en zeker iets waar je zuinig op moet zijn.

Donderdag 4 april werd het bestemmingsplan in een sessie besproken. De sessie is niet afgerond en krijgt een vervolg. Jammer, want wanneer het bestemmingsplan niet besluitrijp wordt geacht ontstaat er vertraging. Dan gaat ook de tijdsdruk spelen, maar wat ons betreft mag dit niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Er moet gewoon een goed bestemmingsplan komen!

 

 

Daar is het probleem mee gedefinieerd. En dat bleek tijdens de sessie. Veel fracties hadden dan ook overeenkomstige kritieken. Centraal hierin stond het feit dat er nu veel illegale activiteiten plaats vinden, waarvan er een aantal legaal worden met het nieuwe plan. Dat mag en kan niet. Er is onvoldoende gehandhaafd, maar dat mag niet leiden tot legalisering.

Paarden stonden vrij centraal, maar een aantal essentiële definities staan niet in het plan vermeld, en ook hierbij bleek niet correct met informatie te zijn omgegaan. Ook lijken er stukken te zijn vergeten, zoals het gebied van het bedrijf de Bie, wat nergens benoemd wordt. Er wordt gesproken over hoveniersbedrijven, terwijl het in feite over tuincentra gaat. Rood voor rood werd niet genoemd. Vreemd, want er liggen wel vage plannen voor bouw op het terrein van Groenrijk. Ook bij raadsleden blijkt de rood voor rood regeling onduidelijk. Neen, verharding valt niet onder de regeling. Maar het gaat er om dat er niets over staat in het bestemmingsplan.

Inspreker Heerdes gaf aan dat de richtlijnen uit 2008 gebruikt zijn, en niet de nieuwe uit 2012. Het effect is dat er nu losser met bestemmingen omgegaan kan worden. De woningen Kweekerlaan en Hagelingerweg vallen onder het bestemmingsplan, maar hier is de grens vreemd getrokken. De woningen zouden in het bestemmingsplan Santpoort Noord opgenomen dienen te worden waarmee de Biezen echt de bestemming agrarisch kan krijgen.

Kortom, er is naar voren gebracht dat er nog veel mis is, het document zich regelmatig tegenspreekt, er sprake is van onvolledigheid. Wij zijn extra scherp op het vervolg en zullen ons nadrukkelijk verzetten een bestemmingsplan aan te nemen wat niet voldoet. In dit geval is er nog veel werk aan de winkel. We moeten niet alleen zeggen dat wij zuinig zijn op de Biezen, het bestemmingsplan zal dat ook moeten borgen.