Basisinkomen: gratis geld voor iedereen? Groenlinks / PVDA

Themavond over ideeën en experimenten t.a.v. een basisinkomen

 

10 februari 2016 – ’t Mosterzaadje Santpoort-Noord

 

De laatste jaren wordt de roep om een basisinkomen steeds luider gehoord. Journalisten en beleidsmakers buigen zich over het thema, waarbij de vraag of dat inkomen al dan niet onvoorwaardelijk moet zijn, vaak centraal staat. Daarnaast zijn diverse steden in het land bezig met het voorbereiden van lokale experimenten op dat terrein, of denken erover na.

 

Een recente ontwikkeling is dat enkele gemeenten, zoals Eindhoven, Nijmegen, Groningen en Amsterdam, trachten om de regels rondom bijstand te versoepelen. Zij doen dit vanuit de gedachte dat bijstandsgerechtigden daarmee juist effectiever aan een baan te helpen zijn. Deze ontwikkeling raakt aan de gedachte van een basisinkomen, omdat tegenstanders bepleitten dat het verstrekken van ‘gratis geld voor iedereen’ maar zou leiden tot luie burgers. Is dat wel zo? Over deze en andere vragen gaan we met elkaar in gesprek.

 

De avond wordt georganiseerd door Groen Links Velsen en PvdA Velsen, mede namens diverse GL- en PvdA-afdelingen in de regio (zoals PvdA Haarlem). Met dit initiatief willen zij de progressieve samenwerking in Velsen versterken.

 

Het programma is als volgt:

 

19.30 uur:  Inloop met koffie en thee                                                                                             

20.00 uur:  Welkom door Jiska Bot en Martijn Mewe (afdelingsvoorzitters GL & PvdA Velsen)

20.05 uur:  Inleiding over basisinkomen door Sjir Hoeijmakers (econometrist en ‘ondernemend idealist’)

20.25 uur:  Discussiepanel met: Jan Atze Nicolai en Brigitta Meinema (raadsleden GL) en Ed Groot (lid Tweede Kamer PvdA). Ronald Vennik (wethouder Velsen) zal de discussie leiden.                         

21.50 uur:  Afsluiting door Joyce Langenacker (wethouder Haarlem, Werk & Sociale Zaken)

22.00 uur:  Borrel

 

Datum: woensdag 10 februari                                       

Tijd:  inloop 19.30 uur, start 20.00 uur                                                                                                                               

Locatie: ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in Santpoort Noord