Amendement 2 Verordening Startersleningen

Op 29 juni 2016 werd een amendement van LGV, Velsen Lokaal, ChristenUnie en PvdA ingediend om de uitvoering van de startersleningen uit te breiden voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw en voor geheel Velsen uit te breiden, alsmede na twee jaar te evalueren.

Omdat een gewaardeerd PvdA-raadslid wegens ziekte afwezig was én de SP verdeeld stemde staakten de stemmen (16 voor en 16 tegen), en werd het amendement opnieuw in stemming gebracht in de raadsvergadering van 30 juni 2016. Opnieuw staakten de stemmen, waardoor het amendement niet doorging.

GroenLinks stemde na het nodige beraad tegen dit amendement. Op het eerste gezicht klinkt het sympathiek… wie wil er nu niet de starters op de woningmarkt helpen? Als positief argument werd ook de doorstroming op de woningmarkt veelvuldig genoemd.

Het probleem dat GroenLinks heeft met de starterslening is dat dit een klassiek voorbeeld is van symptoombestrijding. GroenLinks Velsen is geen voorstander van het bestrijden van symptomen, maar wil problemen bij de bron aanpakken. En dat is vaak niet de makkelijkste weg. Maar wel de beste naar onze mening.

Voorts is zo’n starterslening een druppel op de gloeiende plaat en voor slechts een zeer beperkte doelgroep bereikbaar. Er moeten heel veel startersleningen worden afgesloten wil de woningmarkt een heel klein beetje in beweging komen.

Het zijn de huizenverkopers en de banken en hypotheekverstrekkers (1)  die het meest profiteren van de startersleningen! Want als de startersleningen een groot succes worden dan zullen de huizenprijzen stijgen. Dat is de afgelopen decennia elders in het land wel gebleken.

Wat GroenLinks betreft moeten niet de schulden en woonlasten omhoog, maar de huizenprijzen omlaag! Ik snap dat dit geen gemakkelijke lokale opgave is.

Maar GroenLinks past ervoor om lokaal een probleem op te lossen dat landelijk (door overheid en banken) wordt veroorzaakt. De huizenprijzen zijn sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw nog steeds een van de hoogste van Europa. In 1999 waren de huizenprijzen in 5 jaar met 85% gestegen!

Wat moet er dan gebeuren?

Groots denken en problemen bij de bron aanpakken en niet de symptomen bestrijden!

Doorgaan op de ingeslagen weg en verder onderzoeken of Velsen nog meer starters kan ondersteunen die via collectief particulier opdrachtgeverschap willen bouwen, bijvoorbeeld bij uitgifte van grond tegen een lagere prijs in ruil voor hogere duurzaamheidseisen aan nieuw te bouwen woningen te stellen.

Het is tijd voor verandering! Voor GroenLinks is het de hoogste tijd voor ingrijpende en duurzame maatregelen van stedelijke vernieuwing.

Vandaar dat GroenLinks amendement 2 niet heeft gesteund.

----------------------

  1. Het verbaast ons dan ook niet dat een regionale hypotheekverstrekker op de dag van de eerste stemming een brief naar de raad stuurde om te pleiten om het amendement startersleningen aan te nemen.