1 Mei bijeenkomst: Thuiszorg in Velsen

U I T N O D I G I N G
In het kader van de 1-mei viering nodigen de afdelingsbesturen van Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP in Velsen u uit voor een openbare discussie-bijeenkomst over de toekomst van de thuiszorg in Velsen.

De strijd van de thuiszorgmedewerk(st)ers van de Viva! heeft ons gesterkt in ons streven toe te zien op de kwaliteit van de zorg die aan kwetsbare burgers in het kader van de WMO wordt geboden en op een rechtvaardige bejegening van hen die dit belangrijke werk doen. Voorkomen dat een situatie als bij de Viva! zich herhaalt.

Gemeenten staan aan de vooravond van een omvangrijke verandering in de uitvoering van de AWBZ, waardoor andermaal nieuwe zorgtaken onder gemeentelijke verantwoordelijkheid komen te vallen.

Met deze openbare bijeenkomst willen de drie partijen het gemeentebestuur bouwstenen aanreiken om in Velsen tot een menselijke thuiszorg te komen.

Met deze openbare bijeenkomst willen de drie partijen het gemeentebestuur bouwstenen aanreiken om in Velsen tot een menselijke thuiszorg te komen.

 

Programma

Voorzitter: Cobi Schoondergang-Horikx, GroenLinks

 

19.30 uur Zaal open, inloop met koffie en thee

20.00 Welkomstwoord Jan Müter, SP

20.05 Inleiding Wim van der Hoorn, bestuurder ABVA KABO FNV, “hoe het niet moet”

20.25 Inleiding Esther Vink, directeur zorgaanbieder de Zorgspecialist,“ hoe het wel kan”

 

20.45 Pauze

 

21.00 Reactie fractiespecialisten (ieder 6 minuten)

21.20 Discussie met de zaal

22.00 Afsluiting Norbert Wille, PvdA

22.05 Culturele afsluiting, stadsdichter

22.15 Borrel

23.00 Zaal dicht

 

Datum Dinsdag 1 mei 2012

Tijd Aanvang 20 uur, zaal open 19.30

Plaats IJmuider Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55, IJmuiden

Toegang Gratis