Uitgelicht

Meldpunt zorg en inkomen

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken zoals de Participatiewet, Jeugdzorg en overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar WMO. Voor veel mensen heeft dit grote gevolgen en GroenLinks houdt de vinger aan de pols. Daarom willen we van u weten wat er goed of wat er minder goed gaat. Op die manier krijgen we een beeld van wat er leeft onder de inwoners van de gemeente Velsen nu de veranderingen daadwerkelijk van kracht zijn.

We horen graag waar u tegenaan loopt nu de gemeente deze nieuwe taken uitvoert. Veranderingen brengen altijd veel onzekerheid met zich mee. We zijn ons daarvan bewust. We kunnen die onzekerheid niet altijd voorkomen of oplossen. Wel kunnen we naar uw ervaringen luisteren om ervan te leren en om een beeld te krijgen van de ervaringen (positief en negatief) die u heeft in de nieuwe situatie om zo het debat aan te kunnen gaan met de verantwoordelijk wethouder.

Mail uw ervaring(en) naar het onderstaande mailadres onder vermelding van:  meldpunt zorg en inkomen

 

Groenlinksvelsen@gmail.com

 

 

 

Hier kun je een speciaal onderwerp kwijt dat je extra onder de aandacht wilt brengen.