Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Miniconferentie: Op weg naar duurzame havens in het Noordzeekanaalgebied

  Hoe behouden we voldoende werkgelegenheid en mogelijkheden tot economische groei in het havengebied zonder verdere gebiedsuitbreiding en met een beperkte milieubelasting? Bestuurders, raads- en statenleden en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven gingen op 4 november in het Inntel Hotel in Zaandam hierover in discussie.

  Lees verder
 2. Kraanwater

  Veel mensen hebben tegenwoordig, vooral in de zomer, een flesje water op zak. Meestal zijn dit gekochte flesjes met inhoud. Voor de fabricage van de flesjes is energie nodig. De schatting is, dat er dagelijks in Nederland zo'n 500.000 flesjes worden geconsumeerd, geen gering aantal dus. Tijd voor bezinning. Tijd voor tappunten voor kraanwater.

  Lees verder
 3. Over kraanwater en Millenniumdoelen

  Half oktober heeft de fractie van GroenLinks aan het college vragen gesteld over kraanwatertappunten in de gemeente. Inmiddels heeft het college hierop geantwoord.

  Lees verder
 4. Thema-avond: Overleven met Energie

  Op woensdag 26 oktober organiseerde GroenLinks Velsen een thema-avond over Energie in het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. Het bestuur nodigde drie sprekers uit: Chiel Groenhart, Ton Trijssenaar en Ton van Dril. Drie mannen, die vanuit drie volkomen verschillende disciplines samen een glashelder beeld schetsten van de problematiek van onze menselijke energiebehoefte en de invloed daarvan op ons milieu.

  Lees verder
 5. Bedrijventerrein Velserbroek, inclusief Slaperdijk

  Op 17 november kon de raad zich buigen over het startdocument 'bedrijventerrein Velserbroek'. Het betreft een gebied vanaf het tuincentrum boven de Hofgeesterweg tot aan het Delftplein en van de N208 tot de Zadelmakersstraat/Watermuur/Vlietweg.

  Lees verder
 6. Algemene Beschouwing Voorjaarsnota 2011

  Een algemene beschouwing is de reactie van een fractie op het voorgelegde stuk, in dit geval de voorjaarsnota. De fractie kan in hierin haar licht laten schijnen over zaken waar zij het niet mee eens is, of zaken die extra aandacht benodigen.
  De algemene beschouwing op de voorjaarsnota 2011 mocht 6 minuten duren. In die tijd is het niet mogelijk om alle onderwerpen waarover wij een mening willen geven ook daadwerkelijk te benoemen. Onderstaande beschouwing is dan ook een keuze uit die onderwerpen, mede gebaseerd op een vermoeden, dat andere fracties weer andere belangrijke onderwerpen te berde brengen, waardoor die ook in het debat ter discussie komen of door de portefeuillehouder worden beantwoord.

  Lees verder
 7. De eerste Raad in het jaar van het Konijn

  Dat politiek niet saai hoeft te zijn heeft de raad van 3 februari bewezen. Uitgaande van de agenda bespraken diverse raadsleden vooraf de te verwachtte eindtijd. Globaal zag men dit tussen negen uur en half tien. Het werd ruim half elf, met een verkwikkende motie als uitsmijter.

  Lees verder
 8. Noordzeekanaal overleg

  Vrijdag 18 maart zaten de woordvoerders Noordzeekanaal van GroenLinks bij elkaar in Amsterdam. Dit op verzoek van raadslid Jan Hoek. Aanwezig waren Velsen, Zaanstad, Amsterdam, Rotterdam en vertegenwoordigers van de Provincie Noord Holland.
  Al eerder had de fractie van Velsen opgeroepen tot overleg, maar het initiatief vanuit Amsterdam had meer succes. Overigens was Beverwijk de grote afwezige. Naar hun zeggen rukt Amsterdam toch wel op naar het westen en hebben zij verder niets in te brengen. Jammer, want juist binnen GroenLinks is een dergelijke afstemming gewenst.

  Lees verder
 9. PAARDENBELASTING

  Lezen is een probleem. Zowel in de Raad als media wordt gesproken over de motie van GroenLinks, dat zij de paardenbelasting in de gemeente wil invoeren.

  Lees verder
 10. Dag van de Solidariteit

  Zondag 20 Februari is er weer een Dag van de Solidariteit.

  Je kan dan weer vele contacten leggen met mensen die je anders op je sociale media ontmoet.

  Lees verder