Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Werkbezoek IJmuider Reddingsbrigade

  Zondag 22 april heeft de fractie van GroenLinks een werkbezoek aan de IJmuider Reddingsbrigade gebracht. Wij konden bij de overhandiging van de nieuwe reddingswagen in februari niet aanwezig zijn, maar wilden de toch eens kennismaken met het bestuur en een uitwisseling hebben over hun werkzaamheden en netwerken.

  Lees verder
 2. Initiatiefraadsvoorstel: de Hofgeestlijn

  De fractie van GroenLinks heeft een initiatiefraadsvoorstel ingediend. Dit voorstel wordt in de raad van 5 juli aanstaande besproken. Voor die tijd houdt de fractie een pers- en voorlichtingsbijeenkomst, onderwerp: de Hofgeestlijn.

  Lees verder
 3. Nieuwjaarstoespraak 2012

  Zondag 15 januari hadden we als GroenLinks weer een geslaagde nieuwjaars receptie.
  Naast een goed optreden van de band 'Good Meat' hield de onze voorzitter ook een inspirerende nieuwjaarstoespraak.

  Lees verder
 4. Er is hoop: cleantech

  Is er een wereld waarin groei wat anders betekent dan almaar meer producten? Volgens Nick Parker (cleantech.com) wel. Volgens hem is er een wereldwijde revolutie gaande. Parker is de vader van de term Cleantech: technologie die door duurzaamheid een betere verdeling van grondstoffen en voorzieningen op deze wereld beloofd. Vroeger vonden snelle vooruitgang en technologische ontwikkelingen altijd plaats in één hoek van de wereld, maar cleantech is een ontwikkeling, die gelijktijdig op vier hoeken van de wereld te vinden is. Als deze markt zich voortzet, zo zegt hij, heeft dat een culturele en maatschappelijke revolutie tot gevolg.

  Lees verder
 5. Raadsverslag

  Dat er maandag 26 maart een debattraining voor raadsleden heeft plaats gevonden was tijdens de raadsvergadering van 29 maart duidelijk merkbaar. Zeker gaat hierbij een pluim naar de voorzitter, die de training zeer goed in praktijk bracht.

  Lees verder
 6. Leck en de Bergen

  Donderdag 31 mei was inmiddels de derde sessie over de Leck en de Bergen. De ontwikkeling van dit bestemmingsplan maakt een hoop tongen los en doet veel pennen over het papier krassen (al is dit tegenwoordig vooral een ratelende printerkop).
  De Leck en de Bergen is een bestemmingsplan waarin een aantal kleinere bestemmingsplannen samengevoegd worden. Dat maakt de zaak lastig, evenals het feit dat hier over veel particuliere grond gesproken wordt. Veel organisaties, bewoners en belanghebbenden hebben van zich laten horen en menig werkbezoek is afgelegd. Nog steeds was het bestemmingsplan niet besluitrijp. Dat komt met name omdat er enkele knelpunten in naar voren komen, waarbij je ziet de het bestemmingsplan nooit alle partijen tevreden kan stellen, omdat belangen soms ver uiteen liggen.

  Lees verder
 7. Intelligente Openbare verlichting

  Binnen de gemeente Velsen laait de discussie over openbare straatverlichting op, met name betreffende de fietspaden bij de Heerenduinenweg, de wegen langs de duinrand van Driehuis tot Velserend en de Bergweg. Ook zijn hier vragen over gesteld aan het college. Wat de fractie opvalt is, dat de discussie zich beperkt tot het aan of uit doen van de betreffende openbare verlichting, waarbij de relatie met veiligheid en schijnveiligheid gelegd wordt.

  Lees verder
 8. Perspectiefnota 2012

  In de gemeenteraad van Velsen is op 20 en 21 juni gesproken over de 1e bestuursrapportage 2012 en de perspectiefnota 2012. Alle fracties hebben de algemene beschouwingen gegeven. Tevens heeft er een debat plaatsgevonden. De fractie van GroenLinks heeft in het debat nadrukkelijk aangegeven dat het hier een kaderstellende nota betreft en de financiële gegevens dus niet aan de orde dienen te zijn. De fractie overweegt hierover moties en/of amendementen in te dienen. Op 5 juli wordt de perspectiefnota door de raad vastgesteld.

  Lees verder
 9. Algemene Beschouwing Begroting 2012

  In 2008 was er economische crisis. In 2010 werd aangekondigd dat gemeenten fors moesten bezuinigen. En nu is er weer een crisis. Dit keer is vooral de euro de klos. Allemaal crises, maar voor de meesten van ons nog redelijk ver van het bed. Je leest er wel over, maar we voelen het nog niet echt in onze knip. Ons idee is dat dit wel zal veranderen.

  Lees verder
 10. Het nieuwe seizoen

  Het laatste bericht stamt van 8 juli jongstleden. Daarna heeft iedereen hopelijk genoten van een prettige vakantie. Inmiddels draait de politieke molen alweer enige tijd. Na een avond met een combinatie van sessie en raad en een avondje carrousel maakt politiek Velsen zich nu op voor de begroting 2012.

  Lees verder