Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Raadsverslag

  Dat er maandag 26 maart een debattraining voor raadsleden heeft plaats gevonden was tijdens de raadsvergadering van 29 maart duidelijk merkbaar. Zeker gaat hierbij een pluim naar de voorzitter, die de training zeer goed in praktijk bracht.

  Lees verder
 2. Leck en de Bergen

  Donderdag 31 mei was inmiddels de derde sessie over de Leck en de Bergen. De ontwikkeling van dit bestemmingsplan maakt een hoop tongen los en doet veel pennen over het papier krassen (al is dit tegenwoordig vooral een ratelende printerkop).
  De Leck en de Bergen is een bestemmingsplan waarin een aantal kleinere bestemmingsplannen samengevoegd worden. Dat maakt de zaak lastig, evenals het feit dat hier over veel particuliere grond gesproken wordt. Veel organisaties, bewoners en belanghebbenden hebben van zich laten horen en menig werkbezoek is afgelegd. Nog steeds was het bestemmingsplan niet besluitrijp. Dat komt met name omdat er enkele knelpunten in naar voren komen, waarbij je ziet de het bestemmingsplan nooit alle partijen tevreden kan stellen, omdat belangen soms ver uiteen liggen.

  Lees verder
 3. Intelligente Openbare verlichting

  Binnen de gemeente Velsen laait de discussie over openbare straatverlichting op, met name betreffende de fietspaden bij de Heerenduinenweg, de wegen langs de duinrand van Driehuis tot Velserend en de Bergweg. Ook zijn hier vragen over gesteld aan het college. Wat de fractie opvalt is, dat de discussie zich beperkt tot het aan of uit doen van de betreffende openbare verlichting, waarbij de relatie met veiligheid en schijnveiligheid gelegd wordt.

  Lees verder
 4. Bedrijventerrein Velserbroek, inclusief Slaperdijk

  Op 17 november kon de raad zich buigen over het startdocument 'bedrijventerrein Velserbroek'. Het betreft een gebied vanaf het tuincentrum boven de Hofgeesterweg tot aan het Delftplein en van de N208 tot de Zadelmakersstraat/Watermuur/Vlietweg.

  Lees verder
 5. Algemene Beschouwing Voorjaarsnota 2011

  Een algemene beschouwing is de reactie van een fractie op het voorgelegde stuk, in dit geval de voorjaarsnota. De fractie kan in hierin haar licht laten schijnen over zaken waar zij het niet mee eens is, of zaken die extra aandacht benodigen.
  De algemene beschouwing op de voorjaarsnota 2011 mocht 6 minuten duren. In die tijd is het niet mogelijk om alle onderwerpen waarover wij een mening willen geven ook daadwerkelijk te benoemen. Onderstaande beschouwing is dan ook een keuze uit die onderwerpen, mede gebaseerd op een vermoeden, dat andere fracties weer andere belangrijke onderwerpen te berde brengen, waardoor die ook in het debat ter discussie komen of door de portefeuillehouder worden beantwoord.

  Lees verder
 6. Algemene Beschouwing Begroting 2012

  In 2008 was er economische crisis. In 2010 werd aangekondigd dat gemeenten fors moesten bezuinigen. En nu is er weer een crisis. Dit keer is vooral de euro de klos. Allemaal crises, maar voor de meesten van ons nog redelijk ver van het bed. Je leest er wel over, maar we voelen het nog niet echt in onze knip. Ons idee is dat dit wel zal veranderen.

  Lees verder
 7. Het nieuwe seizoen

  Het laatste bericht stamt van 8 juli jongstleden. Daarna heeft iedereen hopelijk genoten van een prettige vakantie. Inmiddels draait de politieke molen alweer enige tijd. Na een avond met een combinatie van sessie en raad en een avondje carrousel maakt politiek Velsen zich nu op voor de begroting 2012.

  Lees verder
 8. Miniconferentie: Op weg naar duurzame havens in het Noordzeekanaalgebied

  Hoe behouden we voldoende werkgelegenheid en mogelijkheden tot economische groei in het havengebied zonder verdere gebiedsuitbreiding en met een beperkte milieubelasting? Bestuurders, raads- en statenleden en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven gingen op 4 november in het Inntel Hotel in Zaandam hierover in discussie.

  Lees verder
 9. Kraanwater

  Veel mensen hebben tegenwoordig, vooral in de zomer, een flesje water op zak. Meestal zijn dit gekochte flesjes met inhoud. Voor de fabricage van de flesjes is energie nodig. De schatting is, dat er dagelijks in Nederland zo'n 500.000 flesjes worden geconsumeerd, geen gering aantal dus. Tijd voor bezinning. Tijd voor tappunten voor kraanwater.

  Lees verder
 10. Over kraanwater en Millenniumdoelen

  Half oktober heeft de fractie van GroenLinks aan het college vragen gesteld over kraanwatertappunten in de gemeente. Inmiddels heeft het college hierop geantwoord.

  Lees verder