Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Motie 15/2016 “Convenant bijenbescherming"

  ~Aan de voorzitter van de Raad

  Geachte voorzitter,

  Hierdoor deel ik u mede dat ik in de vergadering van 29 juni 2016 onder verwijzing naar artikel 41,
  lid 6, Reglement van Orde een motie vreemd aan de orde van de dag wil indienen, met als
  onderwerp “Convenant bijenbescherming”.

  Constaterende dat:

  Lees verder
 2. Kijk mee naar de lucht op 28 september

  UITNODIGING

  KIJK MEE NAAR DE LUCHT OP 28 SEPTEMBER

  inloop vanaf 19.30 uur – start 20.00 uur
  in Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166, 1975 BJ IJmuiden

  We worden omringd door lucht. Dat is heel gewoon. Hoe gewoon het ook is, er gaat geen dag voorbij of er wordt over gesproken. Meestal gaat het dan om de luchtkwaliteit. Zeker in de IJmondregio is dat het geval.

  Lees verder
 3. DE LUCHT IS VAN ONS ALLEMAAL

  Dat de lucht van ons allemaal is was woensdagavond heel duidelijk in buurthuis De Brulboei in IJmuiden. Want velen waren ingegaan op de uitnodiging om op 28 september jl. ‘mee te kijken naar de lucht’.

  De uitnodiging kwam van GroenLinks, SP en PvdA in Velsen. Die hadden de Omgevingsdienst IJmond, de GGD Zuid-Kennemerland en Tata Steel gevraagd uit te leggen hoe zij betrokken zijn bij de luchtkwaliteit in de IJmond.

  Lees verder
 4. GroenLinks-kandidaten met o.a. Kathalijne Buitenweg woensdagavond 23/11 in Haarlem

  Komende woensdag presenteren enkele GroenLinks-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen zich in Grand Café Brinkmann. Vanaf 21.00 uur krijgen zij het podium tijdens de ledenvergadering van GroenLinks-Haarlem. Ook niet-leden zijn welkom.

  Afgelopen zondag 20 november maakte GroenLinks haar voorlopige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend. De kandidaten voeren de komende weken campagne om hún ambities als Tweede Kamerlid voor GroenLinks te presenteren. Als eerste doen ze Haarlem aan, waaronder  Kathalijne Buitenweg, de nr. 2 op de lijst.

  Lees verder
 5. Zeehaven IJmuiden

  Tijdens de sessie over de sanering wegen en riolering in het gebied Zeehaven IJmuiden heeft de heer P. van de Meerakker van Zeehaven IJmuiden NV de huidige stand van zaken toegelicht aan de hand van een presentatie. Het was een duidelijk verhaal, dat weinig vragen opleverde. Hij meldde dat de werkzaamheden op schema liggen.

  Lees verder
 6. Ondertekening convenant bijenbescherming gemeente Velsen

  Wethouder Floor Bal tekent op zaterdag 8 oktober 2016 het Bijenconvenant tijdens Festival Duurzame Helden Velsen.

  Op 29 juni 2016 gaf de gemeenteraad van Velsen een krachtig signaal af door unaniem de motie ‘Convenant Bijenbescherming’ aan te nemen. De motie volgde op een inspreekactie van de Velsense imker Fleur Feij, die tijdens het actualiteitenuurtje voorafgaand aan de raadsvergadering de noodklok luidde over de bijensterfte.

  Lees verder
 7. Uitnodiging voor het Politiek Café Heemskerk / Uitgeest

  GroenLinks Heemskerk/Uitgeest nodigt je uit voor het bijwonen van het  Politiek Café.

   

  Datum: 23 mei 2016 Tijd: 19:30 - 21:30 uur

  Het Politiek Café vindt plaats op maandag 23 mei 2016 in De Jansheeren te Heemskerk in de
  WoM-zaal. Je vindt De Jansheeren aan het Maltezerplein 1 in Heemskerk.

  Lees verder
 8. Ondoordachte beslissingen

  Of het aan het warme weer lag of de drukte en spanningen voor het komende reces, de raadsvergadering van 20 juni was apart. Tenminste voor zover je een raadsvergadering apart kan noemen. Zelf was ik raadslid van de dag. Dat houdt in dat je voor Seaport TV vooraf, tussendoor en achteraf commentaren levert op de raadsvergadering. Het was leuk dat Gert Jan Huijbens aan het eind vroeg, waarom de raad altijd zo saai is en bijna alle voorstelen altijd worden aangenomen. Ik vergeleek het met een ijsberg. Je ziet maar een top (1/7 deel). Dat is de raad. Daar wordt het besluit genomen, maar 6/7 deel zit onder water. Daar gebeurt het. Dat zijn de sessies, maar ook het fractieoverleg, contact met burgers en organisaties, overleg tussen fracties, werkbezoeken en noem maar op. Buiten het (reguliere) blikveld van de burger speelt zich het grootste deel van de politiek af. De raad is het sluitstuk en wanneer het huiswerk altijd goed gedaan wordt, worden de besluiten wel aangenomen, soms met een motie of amendement. Naar onze mening ondoordachte beslissingen van de raad.

  Lees verder
 9. Met frisse moed

  Donderdag 5 september vond de eerste raadsvergadering na het reces weer plaats. De agenda oogde mager en gezien de onverwachte warmte gaven meerdere raadsleden aan ook snel weer de buitenlucht op te willen zoeken. Van de negen agendapunten werd er een geschrapt en gelijk als sessie ingepland voor 12 september. De raad vond de besluitvorming iets te snel gaan. Dit betrof de huurwoningen in Velsen.

  Lees verder