Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. De Groene Deur voor Tata Steel

  In SHIP IJmuiden heeft op zaterdag 16 september 2017 tijdens de ‘Nieuwjaarsbijeenkomst’ ter gelegenheid van de aanvang van het nieuwe gemeentelijke vergaderjaar 2017-2018 Tata Steel een Groene Deur ontvangen van GroenLinks Velsen.  

  Lees verder
 2. UITREIKING GROENE LINTJE AAN ARITA IMMERZEEL

  In SHIP IJmuiden heeft tijdens de ‘Nieuwjaarsbijeenkomst’ op zaterdag 16 september 2017 ter gelegenheid van het nieuwe gemeentelijke vergaderjaar 2017-2018 Arita Immerzeel uit Driehuis op voordracht van het bestuur van GroenLinks Velsen een Groen lintje ontvangen. Meindert Fennema, politicoloog en oud-raadslid van GroenLinks in de gemeente Bloemendaal, reikte het lintje uit. Hij deed dat via een Skype-verbinding met Arita die op dat moment in Spanje fietste en vertelde daar veel minder afval langs de fietswegen aan te treffen dan in ons land, België en Frankrijk.

  Lees verder
 3. ‘Nieuwjaarsbijeenkomst’ GroenLinks Velsen 16 september 2017

  GroenLinks Velsen heeft bij velen in Velsen en omgeving met de uitnodiging voor de ‘Nieuwjaarsbijeenkomst’ op zaterdag 16 september de ogen doen knipperen. ‘Nieuwjaar’? Dat is toch in januari?’ dachten sommigen eerst. Maar toen ze de aanhalingstekens zagen en de korte toelichting lazen reageerden ze heel belangstellend. Die belangstelling bleek ook op bijeenkomst in SHIP IJmuiden.

  Lees verder
 4. Wie verdient volgens jou dit jaar een Groen Lintje?

  IJmond - Op 5 juni is het Wereldmilieudag. Bij uitstek een goed moment om de meest duurzame en groene initiatieven in de gemeenten Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk en Velsen in het zonnetje te zetten. Daarom organiseren GroenLinks Heemskerk en Beverwijk, dit jaar voor het eerst samen met GroenLinks Velsen, weer de uitreiking van de Groene Lintjes. GroenLinks wil met de uitreiking van groene lintjes de onderwerpen milieu en duurzaamheid op een positieve manier in het nieuws brengen. De uitreiking is dus jaar op zondag 5 juni.

   

  Lees verder
 5. “Zaaien doet zoemen… ook in Velsen”

  Zo eindigde woensdag 29 juni jl. inspreekster Fleur Feij, imker in opleiding uit Velserbroek, haar vlammend betoog om de bijen te redden van de ondergang en deed zij een oproep aan de gemeente om het bijenconvenant van de Bijenstichting te ondertekenen.

  Lees verder
 6. Motie 15/2016 “Convenant bijenbescherming"

  ~Aan de voorzitter van de Raad

  Geachte voorzitter,

  Hierdoor deel ik u mede dat ik in de vergadering van 29 juni 2016 onder verwijzing naar artikel 41,
  lid 6, Reglement van Orde een motie vreemd aan de orde van de dag wil indienen, met als
  onderwerp “Convenant bijenbescherming”.

  Constaterende dat:

  Lees verder
 7. Kijk mee naar de lucht op 28 september

  UITNODIGING

  KIJK MEE NAAR DE LUCHT OP 28 SEPTEMBER

  inloop vanaf 19.30 uur – start 20.00 uur
  in Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166, 1975 BJ IJmuiden

  We worden omringd door lucht. Dat is heel gewoon. Hoe gewoon het ook is, er gaat geen dag voorbij of er wordt over gesproken. Meestal gaat het dan om de luchtkwaliteit. Zeker in de IJmondregio is dat het geval.

  Lees verder
 8. DE LUCHT IS VAN ONS ALLEMAAL

  Dat de lucht van ons allemaal is was woensdagavond heel duidelijk in buurthuis De Brulboei in IJmuiden. Want velen waren ingegaan op de uitnodiging om op 28 september jl. ‘mee te kijken naar de lucht’.

  De uitnodiging kwam van GroenLinks, SP en PvdA in Velsen. Die hadden de Omgevingsdienst IJmond, de GGD Zuid-Kennemerland en Tata Steel gevraagd uit te leggen hoe zij betrokken zijn bij de luchtkwaliteit in de IJmond.

  Lees verder
 9. GroenLinks-kandidaten met o.a. Kathalijne Buitenweg woensdagavond 23/11 in Haarlem

  Komende woensdag presenteren enkele GroenLinks-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen zich in Grand Café Brinkmann. Vanaf 21.00 uur krijgen zij het podium tijdens de ledenvergadering van GroenLinks-Haarlem. Ook niet-leden zijn welkom.

  Afgelopen zondag 20 november maakte GroenLinks haar voorlopige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend. De kandidaten voeren de komende weken campagne om hún ambities als Tweede Kamerlid voor GroenLinks te presenteren. Als eerste doen ze Haarlem aan, waaronder  Kathalijne Buitenweg, de nr. 2 op de lijst.

  Lees verder
 10. Zeehaven IJmuiden

  Tijdens de sessie over de sanering wegen en riolering in het gebied Zeehaven IJmuiden heeft de heer P. van de Meerakker van Zeehaven IJmuiden NV de huidige stand van zaken toegelicht aan de hand van een presentatie. Het was een duidelijk verhaal, dat weinig vragen opleverde. Hij meldde dat de werkzaamheden op schema liggen.

  Lees verder