Gezamenlijke ledenbijeenkomst rapport commissie Nel van Dijk

De afdelingen van GroenLinks in de IJmond organiseren op 13 feb een gezamenlijk leden bijeenkomst over de uitkomst van het Rapport commissie v Dijk: onderzoek slechte verkiezings uitslag september 2012 .

Verantwoordelijkheid en organisatie ligt bij de besturen van Beverwijk, Heemskerk en Velsen

 • Leden van GroenLinks Haarlem en Kennemerland-Zuid worden ook bij deze bijeenkomst uitgenodigd. Dit gebeurt door de eigen besturen.
 • De ledenbijeenkomst vindt plaats op 13 februari a.s. in Buurthuis Wijk aan Duin in Beverwijk. Inloop vanaf 20.15 uur, aanvang bijeenkomst 20.30 uur tot uiterlijk 22.15 uur.
 • In Wijk aan Duin hebben we  een zaalruimte voor 70 mensen
 • Er worden tafeltjes geplaatst waar omheen de aanwezigen kunnen zitten.
 • De ledenbijeenkomst wordt voorgezeten door Coos Hoebe
 • Ruud Grondel is aanwezig namens het interim-bestuur en zal een korte inleiding houden over het rapport
 • Doel van de bijeenkomst is leden de ruimte te bieden vragen te stellen over rapport en aanbevelingen en met elkaar de discussie te voeren over welke richting we op moeten met GL en we weer op weg naar de toekomst gaan
 • De discussie zal gevoerd worden aan de hand van stellingen op grond van een aantal thema’s die uit het rapport voortkomen.
 • Tevens is de bijeenkomst bedoeld als voorbereiding op het congres van 3 maart a.s.
 • Leden kunnen van te voren amendement, moties, meningen op het rapport en de aanbevelingen indien zij dit op de ledenbijeenkomst willen bediscussiëren>(uiterlijk t/m 9 februari sturen naar Leon Degeling (leon@devoto.nl).
 • Er wordt geen verslag van deze ledenbijeenkomst gemaakt.