de Hofgeestlijn

Gisteravond heeft de raad van Velsen unaniem het initiatiefvoorstel 'de Hofgeestlijn' van de fractie GroenLinks geschikt geacht voor een sessie. Het debat dat stond gepland, werd niet gevoerd. Volgens alle partijen had het geen enkele zin te debatteren over een voorstel, dat eerst uitgebreid in een sessie moet worden toegelicht en besproken. Een sessie was ook ons streven.

De Hofgeestlijn, het plan voor een nieuwe west-oost verbinding middels lightrail, werd op 4 juli om 17.30 uur in het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden voor de pers en andere genodigden gepresenteerd. Aanwezig waren onder andere Alexander Bannink, industrieel vormgever en betrokken bij plannen voor een lightrailverbinding tussen Zandvoort en Bloemendaal, en Boudewijn Bach, stedebouw- en verkeersdeskundige en voorheen verbonden aan de TU in Delft.

Natuurlijk was er bij een aantal aanwezigen scepsis ten aanzien van het grote plan, om IJmuiden via lighrail met het oosten (in eerste instantie Halfweg) te verbinden. Bach en Bannink wuifden alle bezwaren in de wind. Er kan niet snel genoeg ingezet worden op verdere, moderne ontwikkeling van de infrastructuur in de randstad. Voordat er ook maar iets kan worden gerealiseerd zijn we al 15 jaar verder. Als nu het moment er niet voor is, wanneer dan wel? Lightrail is een goede keuze, met name vanwege het milieu, maar het is ook snel en maar weinigen realiseren zich, dat de zichtbare baan slechts twee metalen sporen behelst en de lightrail verder over gras kan rijden.

De visie Velsen 2025 bevat ambitieuze plannen, die zonder betere infrastructuur moeilijk gerealiseerd kunnen worden. Denk als eerste aan de ontwikkeling van de toeristische sector. Een raadslid zei: 'Oké, ben je bij het strand, en dan? Waar is het centrum van IJmuiden en wat heeft een toerist daar te zoeken?'. Op de heenweg naar het museum genoot ik weer even van een blik op een stukje haven. Ik zag het voor me, allemaal terrasjes, waar de strandgangers in het begin van de avond heerlijk hun visje eten in een totaal andere entourage dan elders aan de Nederlandse kust. De IJmuidenaar is kennelijk een heldere blik op zijn omgeving kwijt of realiseert zich niet, hoe indrukwekkend het hele havengebied is. Je moet niet willen hebben wat een ander heeft, je moet creatief omgaan met wat je wel hebt. Tata by night is nog steeds een indrukwekkende aanblik.

Het zal na het zomer reces worden (september), dat het initiatiefvoorstel in de raad verder wordt besproken. Sessies zijn openbaar, dus als u de agenda in de gaten houdt, kunt u deze te zijner tijd bijwonen.