Intelligente Openbare verlichting

Binnen de gemeente Velsen laait de discussie over openbare straatverlichting op, met name betreffende de fietspaden bij de Heerenduinenweg, de wegen langs de duinrand van Driehuis tot Velserend en de Bergweg. Ook zijn hier vragen over gesteld aan het college. Wat de fractie opvalt is, dat de discussie zich beperkt tot het aan of uit doen van de betreffende openbare verlichting, waarbij de relatie met veiligheid en schijnveiligheid gelegd wordt.

Naar ons idee is er in de huidige tijd, met alle moderne middelen, een prima oplossing. Immers in 2011 heeft de fractie al gesproken over intelligente openbare verlichting, als vervolg op de pilot met LED verlichting. Dit is destijds niet opgepikt door de raad, maar de hier genoemde voorbeelden zijn ons inziens een sterke motivatie hier de intelligente openbare verlichting toe te passen. Om die reden heeft de fractie nu ook raadsvragen gesteld.

GroenLinks heeft eerder uitgesproken dat het continue branden van verlichting ook leidt tot schijnveiligheid. Het voordeel is wel dat alles beter te overzien is, maar voor de veiligheid heeft het geen verdere signalerende functie. Geen licht kent in feite een zelfde effect. Je ziet dan immers helemaal niet wat er gebeurt (er ook nog eens vanuit gaande dat fietsen veelal matig verlicht zijn), mede doordat begroeiing het zicht op de betreffende delen ontneemt. Om die redenen wil de fractie opnieuw de aandacht te vestigen op deze intelligente vorm van openbare verlichting. Wanneer licht ergens (volop) brand trekt dit aandacht. Dit werkt verhogend voor de veiligheid, omdat men weet dat wanneer er licht brand er iets (levends) aanwezig is. Ook in het kader van de verkeersveiligheid voor reeën kan dit bijvoorbeeld een bijdrage hebben.

Verder is er nog de mogelijkheid de techniek naar omstandigheid en wens aan te passen. Je kan een sensor plaatsen die (beperkte) lichtblokken aanzet, er kan gewerkt worden met afstandsinstellingen van sensoren (met name voor “lopende” lichtschema’s effectief) en de keuze kan vallen op sterk gedimd licht, dat middels sensoren (en dus beweging) de verlichting tot een optimaal niveau versterkt.

Dat deze discussie nu oplaait biedt voor ons de hoop dat de raad en het college in gaan zien wat de meerwaarde is van deze vorm van intelligente straatverlichting. Naast optimalisering van veiligheid (het veiligheidsgevoel) heeft het ook een positief effect op natuur en milieu en is het (op langere termijn) ook een kostenbesparende investering.