Velserend

Het heeft jaren geduurd, maar mede door toedoen van de fractie van GroenLinks worden momenteel de puinhopen eindelijk opgeruimd.

 

Velserend was vroeger een levendig natuurbad en bekend in de wijde omgeving. Toen kwam het verval en uiteindelijk ook nog een brand. Jaren bleef het gebied er uitzien als een puinhoop in de natuur. Telkens lukte het de politiek niet hier iets aan te doen, met name omdat eigenaren steeds wisselden.De fractie werd vorig jaar benaderd door bewoners uit Santpoort-Zuid en omwonenden. De wethouder handhaving had zeer nadrukkelijk aangegeven ook daadwerkelijk te willen handhaven en dus heeft GroenLinks Velserend aangepakt als pilot ten aanzien van die handhaving.

Vorig voorjaar zijn wij begonnen met het stellen van collegevragen. Voortgang leek er niet echt te zijn, mooie woorden wel. Op diverse manieren heeft de fractie de aandacht op Velserend weten te houden, wat niet kon zonder steun en tips van bewoners. Uiteindelijk werd aangegeven dat er geruimd zou worden, zonder dit van de eigenaar af te laten hangen.

Echter, het gebied rond Velserend is een heel broos gebied. Rond deze tijd begint de paddentrek weer en later staan er bijzondere planten in bloei. Er moest dus daadwerkelijk een begin gemaakt worden. Ook dit is de wethouder nog meegedeeld, dat wanneer 5 maart niet gehaald zou worden het pas weer in het najaar zou kunnen. Gelukkig wordt er nu gewerkt. Het is ons niet duidelijk waarom het zoveel jaren heeft moeten duren, maar wij zijn blij dat het gebied er straks weer netjes uit zal zien. Zonder uitwisseling met de bewoners was ons dit niet gelukt en ook richting wethouder moet gezegd worden dat hij inderdaad daadkracht heeft getoond.