GELUKKIG 2012

Het nieuwe jaar is begonnen en de fractie van GroenLinks Velsen wenst alle lezers van de website een heel goed nieuw jaar! Een opbouwend en constructief 2012 voor de gemeente Velsen en haar inwoners.

 

Wij zitten in de laatste week van het Kerstreces, maar de politiek staat eigenlijk nooit stil. Wij zijn blij om Jiska van Haren–Bot te mogen verwelkomen als nieuw steunfractielid. De hoop en verwachting is dat er een goede samenwerking zal ontstaan. Soraya zal, in verband met studie en werk een klein stapje terug zetten. Zij blijft steunfractielid, maar doet dit meer vanuit een back-up positie.

Het jaar is nog niet begonnen, of Velsen heeft haar eerste calamiteit al gehad; de grote brand in de Mel, Velsen Noord. Een trieste ontwikkeling en niet de eerste keer in Velsen. Enige jaren geleden brandde het buurtcentrum in Santpoort Noord af. De nieuwbouw hiervan is nog steeds niet gerealiseerd, maar wij hopen dat 2012 hier een belangrijk jaar in wordt. Ten aanzien van de brand bij de Mel zal GroenLinks zich inzetten zo spoedig mogelijk te komen tot afbraak van de resten en dat hiermee de weg geopend wordt voor nieuwbouw.

Ook hopen wij dat dit jaar nu eindelijk de puinhopen bij Velserend opgeruimd worden. Wat ons betreft komt er een wetswijziging, waarin aangegeven wordt dat restanten van branden binnen een jaar verwijderd worden, zodat de omgeving geen ruïnes meer aantreft. Ook dwingt een dergelijke maatregel de verzekeringen snel actie te ondernemen. Onduidelijkheid rond eigenaren mag geen rol spelen, om zaken telkens uit te stellen.

Kortom, 2012 staat nu in onze agenda’s en zal een bewogen jaar worden. Een jaar waarin wij knopen door moeten hakken en de recessie als kans moeten benutten.

De komende tijd worden weer overal de nieuwjaarsrecepties gehouden. Namens de fractie nodig ik u allen uit voor de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Velsen, op zondag 15 januari van 15:30 tot 17:30 uur, in wijkcentrum de Driehoek te Driehuis. Ook zal daar de jonge (en veelbelovende) Haarlemse band Good Meat optreden.