Bedrijventerrein Velserbroek, inclusief Slaperdijk

Op 17 november kon de raad zich buigen over het startdocument 'bedrijventerrein Velserbroek'. Het betreft een gebied vanaf het tuincentrum boven de Hofgeesterweg tot aan het Delftplein en van de N208 tot de Zadelmakersstraat/Watermuur/Vlietweg.

Het gebied bestaat uit een stuk of 13 bestemmingsplannen, waarvan een aantal al 10 jaar oud zijn, waardoor er wettelijk gezien aanleiding is om ze te actualiseren. Of dit ook echt moet, wordt niet vermeld.

Gekozen is voor een koppeling van deze plannen tot één bestemmingsplan: bedrijventerrein Velserbroek. Op basis van initiatieven uit het bedrijfsleven heeft het college de raad gevraagd akkoord te gaan met het startdocument, hetgeen de basis moet vormen voor een nieuw globaal bestemmingsplan, waarin initiatieven uit het bedrijfsleven worden genoemd. Dit heet facilitair grondbeleid: de gemeente verleent de mogelijkheid voor bedrijven, om zich ergens te vestigen. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn o.a.:

 

  • de uitbreiding van een tuincentrum
  • uitbreiding parkeren van Pré
  • een lunchroom
  • kantoren
  • uitbreiding kantoor PWN
  • bedrijfsbestemming aan de Slaperdijk
  • een hotel, een casino

 

GroenLinks heeft moeite met dit beleid en ziet liever, dat de gemeente overgaat op actief grondbeleid, waardoor beter kan worden bepaald, waar de gemeente haar prioriteiten heeft liggen op basis van de Visie Velsen 2025. Daarnaast zou GroenLinks graag willen, dat de raad meer invloed krijgt door een meerjarenvisie op te stellen. Tot nu toe worden bestemmingen vaak ad hoc gewijzigd, met gevolg dat enige overzicht ontbreekt.

Wij zijn fel tegen de wijziging van een bedrijfsbestemming aan de slaperdijk. De wethouder meldde ons, dat het huidige bedrijf aan de straatstenen niet kwijt te raken is, maar is dit een reden om de bestemming 'agrarisch bedrijf' te wijzigen in 'bedrijf'? Rood (bebouwing) zou dan rood blijven en niet uitgebreid mogen worden, maar wat dit college/deze raad niet wil, wil een ander college/andere raad in de toekomst wellicht wel. Dan wordt van het 'groen' afgesnoept, om vervolgens ergens anders 'hoogwaardig' groen te plaatsen (groen dat meer zuurstof uitademt dan ander groen). Wij horen het helaas te vaak.  Het is de nieuwe manier waarop groen toch ineens weer verdwijnen mag. Het wijzigen van bestemmingsplannen is vaak niet zo'n toer. Het is maar wie voor of tegen stemt.

De fractie heeft vandaag vragen aan het college gesteld over bovenstaand onderwerp. Zie hiervoor de bijlage.