Over kraanwater en Millenniumdoelen

Half oktober heeft de fractie van GroenLinks aan het college vragen gesteld over kraanwatertappunten in de gemeente. Inmiddels heeft het college hierop geantwoord.

Het college staat positief tegenover dergelijke tappunten, mits de kosten worden gedragen door de initiatiefnemers. Hieruit valt op te maken, dat de gemeente zich niet als initiatiefnemer op wil stellen! Zij ziet voor de gemeente geen rol weggelegd om deze voorziening te realiseren. Jammer dat het college deze handschoen niet oppakt. Er wordt in het antwoord gerefereerd aan een winkelier, die ook het initiatief onder de aandacht van het college heeft gebracht. Of het college deze winkelier direct als initiatiefnemer ziet is onbekend.

De fractie van GroenLinks hoopt echter van harte dat er vanuit de Velsense gemeenschap initiatieven komen om dergelijke kraanwatertappunten te realiseren. Er zijn zeker goede locaties te vinden. Maar welke ondernemer ziet hier heil in, want er is geen sprake van exploitatie van de tappunten, omdat het water immers niet wordt verkocht. Openbare drinkwaterpunten zijn overal in de wereld te vinden, maar wellicht nooit in Velsen. Kortom, loopt het spoor hier dood of komt deze millenniumgemeente tot inkeer?

Op onze vraag om binnen de gemeenteraad over te schakelen op kraanwater heeft het college negatief gereageerd. Zij verwijst naar een eerdere motie van de SP. Hierin vroeg de SP kraanwater in het kader van de bezuinigingen. GroenLinks vraagt het vanwege het milieu en de Millenniumdoelen. Ook kiest de fractie er niet voor dit via een motie in te brengen. Immers het college heeft ruimte zelf initiatieven te nemen binnen deze kaders.