VOORZITTERSOVERLEG

De voorzitters van de politieke partijen in Velsen zijn begonnen met een gezamenlijk overleg.

Woensdagavond, 13 juli, was er voor het eerst in Velsen een voorzittersoverleg. Peter Luit, voorzitter Velsen Lokaal had daartoe het initiatief genomen. Van de 9 afdelingvoorzitters deden er 7 mee aan het overleg. CDA en LGV (op vakantie) waren jammer genoeg niet vertegenwoordigd.

Na de eerste kennismaking is een aantal bestuurlijke onderwerpen besproken. Maar ook meer inhoudelijke onderwerpen, zoals wat verstaan partijen onder democratie, kwamen aan de orde.

Het was een geslaagde bijeenkomst, die naar meer smaakte.   Er is dan ook afgesproken om 2x per jaar bij elkaar te komen.

Cobi Schoondergang-Horikx, voorzitter