Arondéuslezing

Niet op dinsdag 26 april in het Provinciehuis, maar wel op woensdag 27 april op het Vlooienveld in de Haarlemmerhout. De hele fractie van GroenLinks Velsen en de GroenLinks wethouder waren bij de lezing aanwezig.
Sinds enkele jaren organiseert de provincie jaarlijks een herdenkingslezing ter herinnering aan Arondéus. Dit jaar werd Thomas von der Dunk uitgenodigd de lezing te geven. Twee leden van de commissie (VVD en CDA) vonden de lezing te confronterend en te partijpolitiek, omdat von der Dunk een duidelijke lijn aanhaalt naar de huidige PVV en haar politieke rol. Met name op initiatief van Klaas Breunisse (GroenLinks) is de alternatieve lezing georganiseerd. Rond de 1200 mensen waren op het Vlooienveld aanwezig.

 

'Het nieuwe taboe op de oorlog' is een pleidooi om de plichtmatige, holle jaarlijkse herdenking van de oorlog weer inhoud te geven. De bevrijding wordt wel ieder jaar herdacht met de boodschap 'dat nooit weer!', maar Von der Dunk vraagt zich openlijk af: wat nooit weer? Met voorbeelden uit de vroegere vaderlandse geschiedenis laat hij zien dat WOII in feite de enige grote historische gebeurtenis is, die de Nederlandse natie tezamen bindt. Het alles beheersende morele referentiekader in de oorlog was: men is goed of fout! Of men katholiek, protestant, liberaal of socialist was deed er, ook na de oorlog, niet meer toe. Dat de PVV hierin verandering heeft gebracht, door een complete bevolkingsgroep te discrimineren op basis van demonisering van een religie net als, zo zegt von der Dunk, de nazi's deden via antisemitisme, is een enorme stap terug. Tot genocide of oorlog roept de PVV niet op, maar zij bepleit wel fundamenteel verwerpelijke dingen, iets wat sinds 1945 terecht taboe was en voor alle fatsoenlijke partijen een reden vormde om een heldere grens te trekken en de eventuele bepleiters daarvan op grote afstand te houden. De snelle verschuiving van waarden en normen onder druk van agressief populisme: het gemak waarmee door een deel van de maatschappelijke elite puur uit politiek opportunisme basale uitgangspunten worden opgegeven en dingen plots aanvaardbaar en 'normaal' worden gevonden. Neem alleen al de gang van zaken rond deze lezing. Het pleidooi is dan ook, om weer inhoud aan 'dat nooit weer!' te geven en ons als Nederlanders te realiseren, WAT we nooit meer willen en WAT we herdenken!

De volledige tekst van de lezing van Thomas von der Dunk is vanaf maandag 2 mei openbaar en zal op diverse websites te lezen zijn.

Arondéus,

Willen Johan Cornelis Arondeus werd op 22 augustus 1894 te Naarden geboren. Hij was beeldend kunstenaar en auteur en later ook verzetstrijder in Haarlem. Al in 1937 kwam Arondeus openlijk uit voor zijn homoseksualiteit. Zelf heeft hij zijn naam veranderd in Arondéus, waarschijnlijk om de uitspraak van zijn naam te verduidelijken. In maart 1943 heeft Arondeus een bomaanslag gepleegd op het bevolkingsregister op de Plantage Middenlaan (Amsterdam), om persoonsgegevens van joden te vernietigen, zodat deze niet konden worden opgespoord en gedeporteerd. Hij is opgepakt, vastgezet en op 1 juli 1943 om het leven gebracht. Willem Arondéus ligt begraven op de oorlogsbegraafplaats aan de Zeeweg te Overveen.

Thomas von der Dunk,

Geboren op 2 juli 1961 te Soestdijk. Na de middelbare school is von der Dunk kunstgeschiedenis gaan studeren aan de UvA, Amsterdam (1979–1988). Na zijn afstuderen is hij als Assistent in Opleiding bij de vakgroep geschiedenis in Leiden gaan werken. In 1994 promoveerde hij met 'De politieke en ideologische aspecten van de monumentencultus in het Heilige Roomse rijk van de 14e tot de 18e eeuw'. Vervolgens heeft hij tot 2002 als postdoctoraal onderzoeker gewerkt (Utrecht en later Leiden). Sinds die tijd is hij freelance publicist en politiek commentator.