Zeehaven IJmuiden

Tijdens de sessie over de sanering wegen en riolering in het gebied Zeehaven IJmuiden heeft de heer P. van de Meerakker van Zeehaven IJmuiden NV de huidige stand van zaken toegelicht aan de hand van een presentatie. Het was een duidelijk verhaal, dat weinig vragen opleverde. Hij meldde dat de werkzaamheden op schema liggen.

Het plan 'DIFE'  handelt over deelgebied 4: Herstructurering van het middenhavengebied. Het doel van deze herstructurering is, om het gebied om te vormen tot de draaischijf voor vis in Europa: dit levert internationale groeikansen op voor de koel- en vriessector. In de haringhaven zal de afhandeling plaatsvinden van de Reefer containers. Verder zijn er door het vertrek van de Vomar kansen voor intensiever ruimtegebruik.

Op 17 juni 2009 werd met het project gestart. Dit houdt onder andere in: Het slopen van oude bebouwing, het vernieuwen van bestaande riolering, vernieuwen van de wegen en openbare verlichting, en de nieuwbouw van 480 meter zeekade. De wegen worden dusdanig aangelegd, dat deze een veiliger verkeerssituatie opleveren. Hard rijden is minder mogelijk door het aanleggen van kruispunten.

De capaciteit van de rioolwaterzuivering in Velsen-Zuid van het hoogheemraadschap Rijnland is te gering. Rijnland heeft dit knelpunt onderkent maar heeft aangegeven dat deze capaciteit de komende jaren niet zal worden aangepast. De komende maanden zal hierover overleg worden gevoerd met Rijkswaterstaat, de gemeente Velsen en Rijnland. Hemelwater kan gedeeltelijk in het oppervlakte water worden geloosd, maar dit is niet de gewenste oplossing. Is er nieuwe informatie, dan zullen wij dat melden.

Leuke bijkomstigheid: Voordat het project Europees werd aanbesteed, heeft Zeehaven IJmuiden NV het lef gehad zelf de stalen pijlers te kopen voor de renovatie van de kade, omdat de prijs van staal in die tijd erg laag was. Hierdoor is de renovatie van de kade veel goedkoper uitgevallen dan begroot. "Er zijn natuurlijk altijd wat meerpostjes met dit soort projecten," zegt van de Meerakker "maar vooralsnog zitten we onder de raming." Over de Europese aanbesteding zegt hij: "Gelukkig zijn we uitgekomen bij een Nederlands bedrijf!"