Noordzeekanaal overleg

Vrijdag 18 maart zaten de woordvoerders Noordzeekanaal van GroenLinks bij elkaar in Amsterdam. Dit op verzoek van raadslid Jan Hoek. Aanwezig waren Velsen, Zaanstad, Amsterdam, Rotterdam en vertegenwoordigers van de Provincie Noord Holland.
Al eerder had de fractie van Velsen opgeroepen tot overleg, maar het initiatief vanuit Amsterdam had meer succes. Overigens was Beverwijk de grote afwezige. Naar hun zeggen rukt Amsterdam toch wel op naar het westen en hebben zij verder niets in te brengen. Jammer, want juist binnen GroenLinks is een dergelijke afstemming gewenst.

 

De bijeenkomst maakte duidelijk dat er binnen de diverse gemeenten verschillende belangen zijn en soms ook tegenstrijdige. Zo heeft Zaanstad last van de kolenoverslag in Amsterdam. Amsterdam wil naar het westen (Houtrakpolder) uitbreiden en Velsen zit aan de top van de belasting van het milieu.

De bijeenkomst was een eerste aftasting en zal vervolgd worden. Wel konden wij over en weer onze gedachten goed spuien. In Zaanstad ligt een industrieterrein aan het water, speciaal voor nautische industrie. Nu staat er alleen nog een drukkerij en is het terrein verder leeg. Deze wetenschap maakte bij de fractie van Amsterdam duidelijk, dat verdichting ook een stukje uitwijken naar Zaanstad zou kunnen betekenen. De fracties bleken onderling behoorlijk op een lijn te zitten. Het punt is hoe de algemene politiek in de diverse gemeenten de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebeid ziet. Alleen daarom is het al belangrijk te weten dat GroenLinks in de diverse gemeenten met een zeer overeenkomstig standpunt zal komen.

Praten over een havenbedrijf Rotterdam/Amsterdam is een actueel onderwerp. Lopende het gesprek pleitte Amsterdam er voor vooralsnog alleen te praten over de mogelijkheid tot een havenbedrijf Amsterdam/Noordzeekanaal. Rotterdam zal met name adviserend betrokken worden. Met deze insteek wordt er over enige tijd een nieuwe bijeenkomst belegd. Wij hopen dat dit initiatief zal leiden tot een krachtig standpunt van de diverse GroenLinks fracties over de verdere ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebeid.