Stemverklaring Stichting de Schoolwerkplaats

Agendapunt 21 Niet inwilligen aanvraag Stichting de Schoolwerkplaats voor plaatsing aanvraag nieuwe school op het Plan van Scholen

Het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend voor het stichten van een nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag.

Agendapunt 21 Niet inwilligen aanvraag Stichting de Schoolwerkplaats voor plaatsing aanvraag nieuwe school op het Plan van Scholen

Het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend voor het stichten van een nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag.

Op basis van de stukken en gelezen de rapportage van het Adviesbureau voor Onderwijsplanning uit Haarlem is vastgesteld dat het vereiste aantal leerlingen om een school te kunnen stichten zeer waarschijnlijk niet binnen de termijn van 5 jaar worden gehaald. De aanvraag wordt niet ingewilligd en komt op het Overzicht van Scholen. De gemeenteraad stelt voor 1 augustus 2017 dit Overzicht van Scholen vast, waarna het besluit naar de Minister Van Onderwijs gaat.

Stemverklaring GroenLinks

Waarom komt het college met een negatief advies? Het college gaat toch alleen over huisvesting? Er zijn in de afgelopen sessie heel veel feiten en meningen de revue gepasseerd.

Ik zal mij in deze stemverklaring beperken tot 3 essentiële feiten:

  1. Een nieuwe school kost leerlingen van een andere school. Maar is dat erg? GroenLinks neemt de vrijheid van onderwijs zoals bepaald in artikel 23 van de Grondwet heel serieus. De vrijheid van ouders om de beste school voor hun kind te kiezen wordt nu de kop in gedrukt. Waar komt de wijsheid van sommige raadsleden vandaan om niet achter dit plan voor een nieuwe school te staan? Het argument van de wethouder dat er al zoveel goede scholen zijn in Velsen staat niet ter discussie. Dat is ongetwijfeld waar!

    Maar daar gaat het hier niet om!! Het is niet de bevoegdheid van de gemeente om zich zorgen te maken over concurrentie van scholen.

  2. De minister beoordeelt een nieuwe school maar op één ding! Is er sprake van vergelijkbaarheid tussen twee gemeenten. Discussie over belangstellingspercentage of afbakening van het voedingsgebied is NIET relevant. De hele gemeente is het voedingsgebied!

    Het verbaast GroenLinks dat het college een CONTRA EXPERTISE heeft laten uitvoeren door het Adviesbureau voor Onderwijsplanning. Waarom wordt een rapport van de Vereniging voor Bijzondere Scholen (VBS), een gezaghebbende onderwijsorganisatie in twijfel getrokken? Ik kan daar slechts naar raden. Het gaat om meningen. Want ook het rapport van het Adviesbureau voor Onderwijsplanning staat bol van de meningen, die het College goed uitkomen. Ook hier wordt voorbijgegaan aan de feiten.

  3. Het algemeen bijzonder onderwijs staat er om bekend dat de leerlingen over het algemeen uit de gehele gemeente komen en zelfs van daarbuiten! Daar komt bij dat het rekenmodel VSWO dat door de VBS is gebruikt, een door de VNG geaccepteerd model is. Hierdoor kunnen de cijfers in de prognose niet worden aangevochten.

Conclusie

Als je staat voor onderwijsvernieuwing in de gemeente kan je slechts 1 conclusie trekken: Instemmen deze school op te nemen in het scholenplan! De gemeente gaat er niet over en daar komt bij de gemeente heeft er alleen maar voordeel van!

GroenLinks als groot voorstander van onderwijsvernieuwing zal tegen dit onzalige raadsvoorstel stemmen.