Wims Column week 9

Nog steeds vol op verkiezings tournee

Wim Westerman

WEEK 9

Zondag 26 februari

In de middag gesproken met belanghebbenden bij de voorgenomen verhuizing van de boerderij aan de Litslaan. Na jaren onderhandelen en passen en meten lijkt er nu een oplossing in zicht. Maar ook deze oplossing roept weer bezwaren op. Het is beslist niet eenvoudig. De komende dagen moet ik toch maar weer nog meer argumenten voor en tegen opzoeken en tegen elkaar afwegen.

Maandag 27 februari

Het is duidelijk verkiezingstijd. Om elf uur staat er een fotograaf van de IJmuider Courant voor de deur voor het maken van een portret voor de krant van morgen. In Bosbeek ziet de fotograaf een prachtig met mos begroeide omgekapte boomstam. Terwijl ik er achter kniel, maakt hij series foto’s. Ik houd hier eigenlijk niet van, maar gelukkig is de sessie spoedig afgelopen en de foto maakt duidelijk dat de lente nabij is.
In de middag een uurtje naar de vergadering van provinciale staten. Ik luister naar een debat dat mede samenhangt met een bod op Beeckestijn. Het is een goed debat over een zaak waar ik niet vrolijk over kan worden als ik aan Beeckestijn denk.
Een avondje schouwburg voor het Ondernemerscongres. Gezellig en ludiek is het zeker, maar uiteindelijk kunnen zowel de politici als de ondernemers eigenlijk niet meer kwijt dan een enkele oneliners.

Dinsdag 28 februari

De vorige week ontstane bestuurlijke chaos rond Telstar komt vandaag tot een dieptepunt. Rond 12 uur belt Telstar met een uitnodiging om te vertellen hoe de club eruit is met de gemeente.
Wanneer Annette Baerveldt en ik om 2 uur aankomen, staan de gezichten somber. B&W hebben net besloten om een voorgenomen persconferentie waar een afspraken ondertekend zouden worden af te blazen. Om 4 uur zitten Annette en ik op de publieke tribune bij de wekelijkse reguliere persconferentie van het college. Onaangekondigd wordt aan het slot het punt ‘Telstar’ toegevoegd. Volgens de verklaring van het college is er geen enkel probleem. Wij weten beter.

Woensdag 1 maart

Zo’n dag hoop ik niet gauw weer mee te maken. Er heerst complete chaos rondom zowel het Telstar als het Beeckestijn dossier. Het college heeft informatie achtergehouden, onder meer over een voorstel van de provincie om een regie te voeren rond Beeckestijn en Natuurmonumenten. Een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur moet worden ingezet. Enz. Enz.
Zoals gebruikelijk weigert wethouder Van der Hulst naar argumenten te luisteren. Hij verandert tijdens de commissievergadering zelfs zijn eigen argumenten bij de beoordeling van bieders op Beeckestijn. Enz. Enz. Complete bestuurlijke chaos dus! Dat belooft morgen een puinhoop te worden tijdens de raadsvergadering.

Donderdag 2 maart

Die voorspelde puinhoop blijft niet uit.
Overdag de drukste telefoon-, e-mail- en gespreksdag ooit. In een duizelingwekkend tempo schiet informatie over Beeckestijn, Telstar, prijzen voor sportaccommodaties, enz. enz. voorbij. Telstar fans bieden getekende balleen aan de fractievoorzitters aan. De burgerzaal zit vol met fans. Ze gedragen zich uiterst correct. De coalitiepartijen voelen zich vanwege de naderende verkiezingen bedreigd door de KOP partijen (GroenLinks, Christen Unie en D66) die met een initiatiefvoorstel kwamen voor Telstar. Zij weten dat de KOP bezig is met een amendement, houden de KOP aan een lijntje via een lid van Velsen Lokaal, maar ontwikkelen zonder enig overleg met de KOP een motie en leggen die wel aan de VVD voor maar niet aan de KOP. Die smerige politiek wordt nog aangevuld door wethouder Maks die zich zelf op de borst klopt door te stellen dat hij Telstar gered heeft. Dus leugen en bedrog overheersen bij het agendapunt “Telstar’. Maar gelukkig gloort er hoop voor Telstar en daar ging het uiteindelijk toch om.
Helaas ook bij het agendapunt ‘Beeckestijn’ overheersen bij Velsen Lokaal de non-argumenten wanneer wethouder Van der Hulst alle redelijkheid ter zijde schuift en Velsen Lokaal en de wethouders van die club er bij blijven om het eerste bod, die van het ‘grote geld’, binnen te halen terwijl andere biedingen door verkeerde procedureregels bij gemeente, makelaar en notaris zijn gesneuveld. Gelukkig komt de rest van de raad met een advies aan het college van B&W dat de deur openzet voor kwalitatief betere en minder omstreden biedingen. Dinsdag aanstaande, de spannende verkiezingsdag formeel de laatste dag van dit college, moet het college tot een besluit komen. Het zou toch wel heel onverstandig zijn als daarbij het raadsadvies terzijde wordt gelegd.

Vrijdag 3 maart

Een vroege start bij een ondernemer in het havengebied, die al meer dan een jaar duidelijkheid van de gemeente vraagt. Bezwaren, een kort geding en andere rechterlijke procedures hebben de duidelijkheid nog steeds niet gegeven. Ik spreek af om deze kwestie direct na de verkiezingen op te pakken.
Van 12 tot 2 op Seaport TV het lijsttrekkersdebat. Het verloopt statisch, omdat er eigenlijk geen debat is. Om beurten zijn we netjes en met vriendelijke woorden in de richting van de burgers aan het word. Zoiets kun je toch geen debat noemen.

Zaterdag 4 maart

De barre Velsense winter is bezig met de laatste stuiptrekkingen. Hagelbuien worden steeds vaker afgewisseld door zonneschijn. Heen en weer door Velsen op diverse locaties folders uitdelen. .Daarbij veel gesprekken met burgers die er blijk van geven heel goed door te hebben waar in Velsen de politieke pijnpunten zitten. Dat is bemoedigend. Goed is het ook dat er geen agressieve reacties zijn zoals vier jaar geleden. Uiteraard zijn er voorbijgangers die aangeven niet te zullen kiezen omdat de hele politiek “zo’n rotzooi is”. Maar hun aantal lijkt wat minder dan vier jaar geleden. In ieder geval zijn er de tekenen voor een electorale omslag en een electorale lente.